De Parochie

Algemeen - 30 juli 2020

Feest Gedaanteverandering van de Heer

Feest Gedaanteverandering van de Heer

Op donderdag 6 augustus viert de Kerk het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Zowel de Oosterse als de Westerse kerken vieren dit feest. In het Oosten is het een van de twaalf grote feesten van het liturgisch jaar, het tweede grote zomerfeest, samen met dat van Maria Tenhemelopneming op vijftien augustus. Precies veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) herinnert de feestelijke viering van de Gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging dat God ons heeft aangenomen als Zijn kinderen en dat wij allen mogen delen in zijn heerlijkheid. Het openingsgebed van deze dag luidt:
God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt Gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus onze Heer.
Om 9.00 uur vieren we de Eucharistie van dit feest in de Basiliek.

 

Meest recente berichten