De Parochie

Algemeen - 19 maart 2020

Chrismamis

De publieke viering van de Chrismamis in Apeldoorn kan dit jaar geen doorgang vinden. Gezien de maatregelen die inmiddels door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zijn
betreffende de Goede Week t/m Tweede Paasdag, zal u dit niet verbazen. De Chrismamis zal dit jaar in besloten kring plaatsvinden en wel in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. Naast onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zullen als concelebranten aanwezig zijn de hulpbisschoppen en bisschoppelijk vicarissen van ons bisdom, de plebaan en de rector van het Ariënsinstituut. De priesterstudenten zullen de taken verrichten van lector, acoliet en cantor. Door de aanwezigheid van de drie bisschoppelijk vicarissen van Arnhem, Deventer en Utrecht zijn de drie vicariaten (en daarmee wij allen) vertegenwoordigd rond onze aartsbisschop bij de wijding van het Chrisma en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken. 

Meest recente berichten