De Parochie

Algemeen - 24 februari 2020

Parochiereis 2021 – Paulus en Johannes achterna in West- Turkije

Parochiereis 2021 – Paulus en Johannes achterna in West- Turkije

In mei 2011 maakten wij onze eerste Parochiereis, naar Israël, 40 parochianen met 2 pastores, Lysbeth Minnema en Astrid van Engeland. En in september datzelfde jaar maakten nog eens twee groepen dezelfde reis. Met Astrid gingen wij in 2013 naar Griekenland en in 2015 naar Italië. In 2017 gingen we naar Macedonië en vorig jaar, 2019, naar Armenië, beide keren met pastor Trees Schoot Uiterkamp. Alle reizen waren erg mooi en ze waren ook allemaal op de informatieavond al volgeboekt.

Met DrieTour hebben wij nu een volgende reis voorbereid. Dat zal een heel andere reis worden want wij gaan zonder pastor op stap. Trees Schoot Uiterkamp gaat niet meer met ons mee en voor pastor Evelien Reeuwijk, die de parochiereizen voor de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuïnus in haar pakket heeft, is het te snel, zij heeft daarvoor een te vol programma. Het pastoraal team heeft de reiscommissie van de parochie Heilig Kruis (Timo Besten, Willie Boosveld, Theo Icking en Els Ruiter) toestemming gegeven een reis zonder pastor te organiseren en natuurlijk zijn wij erg blij met het vertrouwen dat zij ons, de commissie, schenken. Wij gaan zonder pastor maar wij willen wel dat het echt een parochiereis blijft.

We hebben ervoor  gekozen van 25 mei tot en met 3 juni 2021 de apostelen Paulus en Johannes achterna te gaan in West-Turkije. Pastor Astrid van Engeland was altijd al enthousiast over deze reis en vond dat we die een keer moesten maken. Ook pastor Evelien Reeuwijk heeft hem gemaakt en beveelt hem erg aan. Een mooie afsluiting van 10 jaar als parochie met elkaar op stap. Wij willen de reis op de gebruikelijke manier vormgeven met onderweg enkele korte vieringen en voldoende informatie. We zullen over een Nederlandstalige gids beschikken die ons de hele reis zal vergezellen. Pastor Evelien Reeuwijk helpt ons in de voorbereiding, Els heeft ervaring opgedaan als reisleidster, Willie gaat regelmatig voor bij avondwakes in de H. Kruisverheffing en neemt met pastor Evelien Reeuwijk de voorbereiding van de vieringen voor haar rekening en met ondersteuning van Theo en Timo gaan we er weer een mooie reis van maken. Op de website van de parochie www.parochieheiligkruis.nl kunt u het programma van dag tot dag bekijken.

Zoals gebruikelijk kunnen wij nog geen definitieve prijs afgeven, die is pas ca. 11 maanden voor vertrek bekend, maar naar verwachting zal het voor een groep van 35 tot max. 39 personen ca. € 1455 per persoon zijn voor een tweepersoonskamer, toeslag voor een eenpersoonskamer € 209. Deze prijs is inclusief alle maaltijden, fooien en entrees, alleen uw drankjes en persoonlijke uitgaven komen voor eigen rekening. Een visum is vanaf 2 maart niet meer nodig.

De informatieavond voor deze reis, waarbij pastor Evelien Reeuwijk aanwezig zal zijn en de presentatie zal verzorgen, is op maandag 18 mei om 20.00u in de Pauluszaal. Die avond kunt u zich ook opgeven en zoals gebruikelijk zal er geloot worden als het maximale aantal van 39 opgaven overschreden wordt. Als u nog vragen hebt of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Els Ruiter, elsruiter48@gmail.com – telefoon 0624452182/0570531308. Ook kunt u zich bij haar opgeven als u 18 mei niet aanwezig kunt zijn maar wel aan de reis wilt deelnemen.

Namens de reiscommissie, Els Ruiter

Meest recente berichten