De Parochie

Algemeen - 27 januari 2020

Benoeming coördinatoren

De coördinatoren zijn benoemd in de Parochie Heilig Kruis

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een organisatieverandering in onze parochie. Doel van deze omvorming is om te komen tot kortere communicatielijnen tussen de geloofsgemeenschappen onderling, het pastoraal team en het parochiebestuur. De bekendheid met elkaar en de inspraak op pastoraat en beleid wordt in de nieuwe opzet vergroot. En dat hebben we nodig om naar de toekomst toe samen te kunnen bouwen aan onze Parochie 2025.

Om o.a. de communicatie beter te laten verlopen tussen de verschillende locaties onderling en het pastoraal team, zijn de pastoraatsgroepen en locatieraden vervangen door 3 coördinatoren. Deze 3 aanspreekpunten per locatie hebben als aandachtsgebied pastoraat, financiën/administratie en gebouwen. Op veel locaties worden deze coördinatoren ondersteund door een grotere groep mensen die met hen samen het locatieoverleg vormen.

Afgelopen donderdag 15 januari was de feestelijke benoeming van de coördinatoren. Na een vesperviering waarin het pastoraal team voorging, werden de mensen door het bestuur van onze parochie benoemd in hun nieuwe taak.

De coördinatoren zijn:
Broekland
Pastoraat: Corry Hondshorst
Gebouwen: Els Ruiter
Financien/administratie: Christien Koopman

Haarle
Pastoraat: Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee
Gebouwen: Huub Rotink
Financiën/administratie: Jolande Besten

Heeten
Pastoraat: Roosmarie Salden-te Boekhorst
Gebouwen: Bart Salden
Financiën/administratie: Francine de Vries-Albers

Luttenberg
Pastoraat: Joop Huisman
Gebouwen: Ben Olde Bijvank
Financiën/administratie: Henri Kleine Toereers

Mariënheem
Financiën/administratie: Lidy Holtmaat
Voor de beide andere aandachtgebieden zijn vacatures
die hopelijk snel worden ingevuld.

Nieuw Heeten/Holten
Pastoraat Nieuw Heeten: Marietta Hegeman
Pastoraat Holten: Gerard Damink
Gebouwen: Ton Bessembinder
Financiën/administratie: Martin Hunneman

Raalte
Pastoraat: Jo Hulzebosch
Gebouwen: Ben Duteweerd
Financiën: wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester van de parochie
Administratie: vacature

We zijn dankbaar en blij met de bereidwilligheid van deze mensen om zich in te zetten voor onze parochie en wensen hen veel plezier en voldoening bij de uitoefening van hun mooie taak.

Het pastoraal team en bestuur van de Parochie Heilig Kruis

Meest recente berichten