De Parochie

Algemeen - 21 januari 2020

Aanbevolen! LEERHUIS Kerk en Europa 12 februari

Op woensdag 12 februari zal Mgr. mr. drs. Th. C. M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, een lezing verzorgen over het waardevolle werk van de Kerk in Europa. Mgr. Hoogenboom is lid van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap (COMECE) waarin hij Nederland vertegenwoordigt. De toekomst van de Europese Unie gaat deze commissie zeer aan het hart. Mgr. Hoogenboom zal in deze lezing uiteenzetten hoe de commissie een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid, het migratievraagstuk en de vluchtelingenproblematiek in Europa. Ook de oecumenische samenwerking in Europa is een belangrijk speerpunt. Kerken uit de orthodoxe-, protestantse- en anglicaanse traditie werken daarbij nauw samen. Door middel van een powerpointpresentatie zal Mgr. Hoogenboom dit belangwekkende onderwerp nader toelichten.

Plaats, Het Centrum Constantijnstraat 7a Nijverdal Aanvang 19.30 uur Bijdrage 6 euro incl. koffie/thee)  

 

Meest recente berichten