De Parochie

Algemeen - 16 januari 2020

Cursus voor parochiaanvoorgangers in de uitvaartliturgie

Uitnodiging tot deelname aan de cursus voor parochiaanvoorgangers in de uitvaartliturgie

In maart 2020 starten we met een cursus voor parochianen die voor willen gaan in de uitvaartliturgie. In onze parochie is dat nieuw, maar in de parochies om ons heen is het al langer gebruikelijk dat parochianen tot volle tevredenheid voorgaan bij een uitvaart. Mede omdat het pastoraal team naar de toekomst toe kleiner wordt en het aantal te verwachten uitvaarten groot, zoeken we versterking en willen we ook in onze Heilig Kruisparochie gemotiveerde parochianen toerusten om deze belangrijke taak namens onze kerk goed uit te kunnen voeren.

De cursus bestaat uit 5 avonden. Op die avonden komen alle aspecten van een kerkelijke uitvaart aan bod zoals o.a. het voeren van een pastoraal gesprek (gesprek- en luistertechnieken), de contacten met de familie van de overledene en het maken van de liturgie volgens de traditie van onze kerk (liturgische vaardigheden). Natuurlijk oefenen we ook de kerkelijke rituelen in die bij een uitvaart horen.

De 5 avonden zullen worden verzorgd door het pastoraal team. Vaste begeleider op alle avonden is pastoraal werker Evelien Reeuwijk ondersteund door verschillende leden van het team.

Data: wo 11 maart - wo 25 maart - wo 15 april - do 30 april - do 14 mei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Pauluskerk in Raalte

Informatie over de cursus: Evelien Reeuwijk tel. 06-513 10 908
Deelname na aanmelding bij het centraal secretariaat: secretariaat@parochieheiligkruis.nl,
mevrouw Inge Stegeman-van Dijk tel.: 06-466 38 669

NB: Aanmelding betekent niet direct dat degene ook daadwerkelijk parochiaanvoorganger voor uitvaarten wordt. Hierover wordt na de cursus besloten in een gesprek en stage met leden van het pastoraal team. Aanstelling gebeurt met instemming van het pastoraal team en betekent dat men bereid is om in alle kerken van de parochie uitvaarten te verzorgen.

Meest recente berichten