De Parochie

Algemeen - 11 november 2019

Adventsactie 2019

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Kinderen brengen hoop. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem … Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode.

Dit jaar hebben we er als parochie voor gekozen het verbeteren van geboortezorg in Somalië te omarmen. Somalië is aan het herstellen van burgeroorlog en recente hongersnood. De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en met name geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. Er is een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en babysterfte in de kampen van de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden van Somalië. Wat wij inzamelen aan geld zal worden besteed aan professionele geboortezorg en er zal begeleiding worden geboden aan 720 zwangere vrouwen, 360 jonge moeders en 360 pasgeborenen. Onze drijfveer is, dat vrouwen voor zichzelf moeten leren opkomen, want zij dragen letterlijk en figuurlijk de toekomst. Als we daarnaast het verhaal van Kerstmis leggen, dan mogen we denken aan Jezus’ en onze moeder Maria.

In de adventsperiode zal er gecollecteerd worden voor deze adventsactie. U kunt ook uw geld overmaken op IBAN NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Mede

namens de diaconaal betrokken vrijwilligers, Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker.

 

Meest recente berichten