Nieuws

Algemeen - 11 oktober 2019

Zondag voor de Oecumene/Willibrordzondag 9 en 10 november


Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt veel vraagt en kan kosten.
Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of Christenen vervolgen (…) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je Christen. Zij herkennen alleen een Christen.”

In het weekend van 9 en 10 november is er onze kerken aandacht voor de oecumene en zal er gecollecteerd worden voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. U kunt ook geld overmaken o.v.v. Zondag voor de Oecumene op IBAN NL 73 INGB 0001 0876 28.

Meest recente berichten