De Parochie

Algemeen - 16 juli 2019

Aanpassing structuur van onze parochie

Aanpassing structuur van onze parochie

Wellicht heeft u het al gehoord, zo her en der in de parochie. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om de structuur van onze parochie organisatorisch iets aan te passen. Doel van deze omvorming is om te komen tot kortere communicatielijnen tussen de geloofsgemeenschappen onderling, het pastoraal team en het parochiebestuur. De bekendheid met elkaar, de onderlinge verbondenheid en de inspraak op pastoraat en beleid wordt in de nieuwe opzet vergroot. En dat hebben we nodig om naar de toekomst toe samen te kunnen bouwen aan onze Parochie 2025.

Op alle locaties kennen we nu pastoraatsgroepen en locatieraden. In de nieuwe situatie komen tenminste drie coördinatoren die samen het ‘locatie-overleg’ gaan heten. Zij worden de spil tussen locatie en parochie (bestuur en team). De drie coördinatoren zijn de eerste aanspreekpunten zijn op 3 gebieden: pastoraat, gebouwen en administratie/financiën. Ze staan niet alleen maar worden (indien mogelijk) ondersteund door meerdere personen vanuit het locatie-overleg. Het locatie-overleg wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De coördinatoren hebben ook zitting in de parochie-brede werkgroep op hun gebied: de parochiële werkgroep pastoraat, de parochiële werkgroep gebouwen en de parochiële werkgroep voor financiën en administratie waarin ook leden van het pastoraal team (voor pastoraat) en het bestuur (gebouwen/administratie en financiën) zitting hebben.

Inmiddels hebben we in alle locaties al de gesprekken gevoerd en van de meeste gemeenschappen al de namen van de coördinatoren mogen ontvangen. De presentatie van de coördinatoren per locatie zal plaatsvinden op de parochiesynode. U ontvangt daar nog verdere informatie over.

Pastoraal team en Parochiebestuur

 

Meest recente berichten