De Parochie

Algemeen - 09 juli 2019

Bedevaart naar Kevelaer

Bedevaart naar Kevelaer

Al eeuwen is het Duitse stadje Kevelaer een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria. Maria wordt in Kevelaer vooral vereerd als troosteres en voorspreekster voor wie met zijn of haar zorgen, verdriet en lijden tot haar gaan. Jaarlijks komen ongeveer een miljoen pelgrims naar Maria, Troosteres van de Bedroefden. Het is daarmee het grootste bedevaartoord in Noord West Europa.

Door veel mensen uit Salland, maar ook uit andere delen van ons land, wordt jaarlijks een bezoek gebracht aan Kevelaer.

Dit jaar is de Processie vanuit Raalte en omgeving op zaterdag 7 september Het thema van deze bedevaart is: “Heer, naar wie zouden wij gaan?”

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit: Zaterdag 7 september vertrekken de bussen rond 5.30 uur vanuit diverse plaatsen in Salland. Rond 8.15 uur trekken we in processie naar de Basiliek waar we om 8,30 uur de Eucharistie vieren. Om 9.45 uur gaan we naar de Genadekapel en bieden we de bedevaartkaars aan voor al onze intenties. Om 11.00 uur is er biechtgelegenheid in de biechtkapel. Om 13.15 uur vertrek vanaf de Genadekapel naar het park voor de grote kruisweg. Voor degenen die niet zo ver kunnen lopen is er om 14.00 uur kruisweg bidden in de Basiliek. Om 16.30 uur Plechtig Lof in de Antoniuskerk. Om 17.30 uur vertrekt naar de bussen En om 18.00 uur vertrek huiswaarts. Rond 20.00 uur zijn we die dag weer thuis.

De vieringen worden verzorgd door pastoor Cornelissen, diaken Brinkhuis, pastoraal werker Gunnink- van den Berg. Ook zullen er nog enkele pastores uit de ons omliggende parochies meegaan. Het koor komt dit jaar uit Ommen en Slagharen en de muziek uit Heeten.

De reis- en processie-kosten bedragen 25 euro voor volwassenen; voor kinderen / jongeren 12 euro.

Voor inlichtingen en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester / contactpersoon:
Raalte H. Kruisverheffing: Dhr. Lokate, 0572 – 354090, lokate@aartsbisdom.nl                     
Raalte  H. Paulus: Dhr. in ’t Veld, 0572 – 358534, gjveld@hetnet.nl en Maria Waelen, 0572-351974, mariawaelen1@hotmail.com                 
Broekland: Dhr. Temmink, 0572 – 351727, hennieentonnietemmink@gmail.com                             
Haarle / Luttenberg/ Mariënheem: Dhr. Boksebeld, 0548-612271, hboksebeld1@kpnmail.nl
Heeten / Nieuw Heeten / Holten: Dhr. Mulder, 0572 – 381422, jan@mulder.com                        
Opgave kan tot 27 augustus 2018.

Tot slot: noteer nu al vast in uw agenda: Zondag 6 oktober a.s. om 19.00 uur is het jaarlijks Kevelaerlof in de Basiliek te Raalte.

 

Meest recente berichten