Raalte - H. Paulus

De kerk heeft als patroon en naamgever de heilige Paulus.

De Paulus geloofsgemeenschap  wil, in navolging van Christus, een actieve geloofsgemeenschap zijn van en voor de parochianen. Zij wil zichtbaar, open en gastvrij staan binnen de samenleving, wereldwijd. Dit wordt weerspiegeld in het gebouw. Het is een ‘modern’ gebouw, eenvoudig, met plat dak. Het altaar staat in het midden onder een lichtkoepel, met het ‘koor’ achter het altaar en de banken er rondom heen. Geloofsgemeenschap en kerk zijn relatief jong. Op 2 oktober 1966 namelijk is de kerk geconsacreerd.

Naast het pastorale team is een groot aantal vrijwilligers actief in de geloofsgemeenschap in velerlei werkgroepen.

De Paulus geloofsgemeenschap maakt deel uit van de parochie van het Heilig Kruis. De parochie van het Heilig Kruis heeft de beschikking over een pastoraal team, bestaande uit een aantal priesters en pastoraal werkers. Zij hebben de pastorale verantwoordelijkheid voor liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.