Corona nieuws voor Locatie St. Joseph

 

29 mei 2020. Belangrijkste items uit NIEUWSBRIEF (nr. 9)  van Parochie HeiligKruis

 

Woord van uw Pastoor:    Bel voor een wonder.

Onze parochiekerken zullen in de komende tijd weer langzaam opengaan voor vieringen en kerkgangers. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Niet alleen de kerken maar ook de horeca mag weer mondjesmaat open. En dat geldt eveneens voor bioscopen, theaters en musea. Ik zag vorige week een reclameposter van het Utrechts museum voor kerkelijke kunst, het Catharijneconvent.  ‘Bel voor een wonder’, stond erop. Een verwijzing naar de tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’. Kunstenaars laten zich al eeuwenlang inspireren door verhalen over wonderen. Het leverde de meest spannende en ontroerende kunst op. Maar helaas, het museum is dicht. De prachtige kunstwerken van – van Rembrandt  tot Mondriaan – zijn (tijdelijk) niet te bezichtigen. Dus ‘bel voor een wonder’ en je krijgt dan een mooi wonderverhaal te horen. Om deze boodschap moest ik glimlachen. ‘Bel voor een wonder’.

Na de Hemelvaart van Jezus trekken de apostelen in zeker zin ook aan de bel; ze bidden met elkaar om een wonder (Hand: 1 1:14). Ze gaan met elkaar in gebed om de nabijheid van God te vragen. En God verhoort hun gebed. De Heilige Geest wordt in volle kracht uitgestort over de apostelen. Nee geen eenmalige actie. Dat wonder herhaalt zich tot op de dag van vandaag. De vlam van de Geest van God is in ieder mens aanwezig als een waakvlammetje. Maar dat vlammetje wil wel graag aangewakkerd worden. Dat we in vuur en vlam komen te staan door de Boodschap van Jezus Christus. Dat we ons door die Boodschap van liefde laten raken, laten inspireren e enthousiasmeren. Dat we net als de apostelen getuigen worden van het evangelie. Dat is het wonder van Pinksteren; er komt kracht achter de vlam die in ons brandt. Bel voor een wonder. Wanneer we ons hopeloos voelen, alleen zijn te midden van velen, teleurgesteld of verdrietig, wanneer een virus rondgaat zoals in deze dagen, dan mag ons gebed zijn dat we uitzien naar een wonder van de Heer. Wie niet gelooft in wonderen is geen realist, schreef Herman Finkers. Mooie woorden van deze nuchtere Tukker. Bel voor een wonder…., bid voor een wonder: “Kom, Heilige Geest, vervul onze harten en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Zendt uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn van de  aarde vernieuwen”. Ik wens u allen, mede namens de overige teamleden, een wonderlijk en zalig Hoogfeest van Pinksteren toe!.  Ronald Cornelissen.

 

Geen leuk bericht voor al onze koorleden….

Koren mogen voorlopig niet bijeen komen. Er mag niet samen gezongen worden, ook niet op anderhalve meter. Het infectie gevaar bij zingen blijkt vele malen groter dan bij gewoon spreken. Helaas, helaas….. voorlopig GEEN koorrepetities!

 

De kerkdeuren gaan weer voorzichtig open!

Langzaam aan komt er – net als inde samenleving – ook in ons kerkelijk leven iets meer versoepeling. Velen van u hoopten ongetwijfeld op het hervatten van de vieringen met gelovigen. De bisschoppen hebben regels en protocollen geschreven om veilig samen vieren mogelijk te maken. Op dit moment werken pastoraal team en bestuur heel hard om onze kerken en liturgie aan te passen aan die regels. Concreet mag u verwachten dat we vanaf eind juni vieringen met gelovigen kunnen inrichten. Per kerkgebouw bekijken we hoeveel mensen kunnen komen om de  1½ meter regel te blijven waarmaken, waarbij van overheidswege in juni het maximum op 30 en vanaf juli op 100 is gesteld. De viering zal er wellicht anders gaan uitzien dan u gewend bent. U zal naar uw plaatsen worden begeleid.  Het ontvangen van de H. Communie zal gebeuren met een Hostietangetje. En wellicht de grootste verandering:  u mag voorlopig niet zingen in de kerkdienst. Daarnaast wordt het verplicht om gebruik te maken van een reserveringssysteem, waarbij u een plaat in de kerk reserveert voor een bepaalde viering. Dat systeem zal toegankelijk zijn via de website. We zorgen ervoor dat wie niet over internet beschikt de kans krijgt een plekje telefonisch te reserveren. De reserveringsplicht is een landelijke verplichting, te vergelijken met wat u moet doen als u naar een museum of een restaurant gaat. Er moeten in iedere kerk enkele vrijwilligers zijn om alles in goede banen te leiden. Een hele klus om dat goed voor te bereiden. We hebben daar wel enkele weken voor nodig!. Fijn dat we zo – stap voor stap – uit de loc down komen. Houdt dus de website en dorpskrant in de gaten. De online vieringen blijven doorgaan.

 

Priesterwijding Gauthier de Bekker

Kardinaal Eijk heeft Gauthier de Bekker laten weten dat zijn priesterwijding – eerst voorzienop 6 juni – nu plaats kan vinden op 25 juli. Het zal een bescheiden plechtigheid zijn in de kathedraal van Utrecht, omdat ook hier de geldende reels in acht moeten worden genomen. Toch verheugd het ons zeer dat Gauthier dan gewijd gaat worden. Hij heeft er lang naar toegeleefd en mag nu dan toch gewijd worden. Ook voor onze parochies is het mooi dat we een jonge priester in ons midden hebben. Wij vragen uw gebed voor Gauthier dat hij zich de komende maanden goed kan voorbereiden op zijn wijding.

 

Pensioen in zicht voor pastoraal werker Clazien Broekhoff.

Na lang en rijp beraad heeft onze collega en pastoraal werker Clazien  Broekhoff besloten om aan het einde van dit kalenderjaar – per 31 december – met vervroegd pensioen te gaan. Clazien is dus gelukkig nog niet weg. De komende maanden laten we ons door haar inspireren en staat ze gewoon klaar voor de werkgroepen, de kinderen en de jongeren. We wensen Clazien nog mooie maanden toe in ons midden.

 

Van luisterend oor..

Ik mag de deur niet uit.

Scholen dicht, iedereen thuis, om gek van te worden!

Ik maak me zorgen: hoe moet het verder?

Of gewoon even de stilte doorbreken?

Als kerk willen we er zijn voor elkaar, voor U, voor jou. Bel gerust met de pastores

 

Diaken Gautier de Bekker

06 22 33 99 77

Di + Zo

Pw. Evelien Reeuwijk

06 51 31 09 08

Di + Zo

Diaken Marc Brinkhuis

06 33 75 60 89

Ma + Do +  Za  + Zo

Pw. Clazien Broekhoff

06 83 20 22 44

Di + Do + Za + Zo

Pastoor R Cornelissen

0570 61 90 97

Di + Zo

Pw. Lonneke Gunnink

038 45 27 475

Ma + Do + Za + Zo

Par.vic. Ge Nijland

06 58 88 28 05

Di + Zo

     

 

Zondagsviering live op de computer via YouTube.com volgen op:

r.k. Overijssel Zuid West.

Zondag         7 juni: 10.00 u. vanuit Willibrordkerk in Vroomshoop

 Alle misintenties worden 5 minuten voor aanvang van de viering genoemd in de livestream. En ze worden door diaken Gauthier gemonteerd in het beeld tijdens de offerande. U kunt dus nog steeds misintenties opgeven.

 

Collecte: steun de parochie uw gaven zijn hard nodig!

Zonder uw collectegelden en giften komt de parochie financieel in zwaar weer!. Om salarissen van het pastoraal tem te kunnen blijven betalen, om met u in contract te blijven, zijn we echt afhankelijk van u allen! Schenk alstublieft uw collectegeld of uw giften op een andere manier aan ons. Dat kan via overschrijving op  NL 41 RABO  0136 40 06 20 tnv St. Joseph. Dank alvast aan wie een gave deed!

 

Kerk open

Kerk open voor gebed, een kaarsje of zo maar even stil te zijn.

Elke zaterdag en zondag van 10.00 - 16.00 uur.

 

---------------------------------------------------------------------------------

15-05-2020 belangrijkste uit nieuwsbrief Parochie Heilig Kruis nr. 7 & 8

 

Woord van uw Pastoor

En? Was u deze week al bij de kapper? Dinsdagmorgen sprak ik een parochiaan die maandagavond half tien nog terecht kon. Hij zag er weer strak uit. Sinds afgelopen maandag 11 mei zijn de maatregelen rond de Lock down een beetje versoepeld. Kinderen mogen weer een aantal dagen in de week naar de basisschool. Bepaalde sporten in de openlucht zijn toegestaan en binnenzwembaden zijn open. De premier gaf in zijn toespraak van vorig week aan dat er waarschijnlijk vanaf 1 juli wat meer ruimte komt voor grotere groepen tot maximaal 100 personen. Hij noemde toen ook de kerken. De Nederlandse bisschoppenconferentie zal één dezer dagen komen met richtlijnen voor de R.K. parochies in ons land. Eén ding is wel zeker: Voorlopig moeten we leven in een anderhalve meter maatschappij. Ook in onze kerken en parochiecentra. Tot de richtlijnen voor onze kerken duidelijk zijn, vieren we de Eucharistie achter gesloten deuren en zenden we die op zon- en feestdagen om 10.00 uur live uit op ons YouTube kanaal ‘RK-Overijssel zuid west’. Achter gesloten deuren. Dat doet me denken aan de apostelen die na de Hemelvaart van hun Vriend en Meester Jezus, achter gesloten deuren samen waren in gebed. Biddend en wakend, wachtend op de H. Geest. Ook de moeder van Jezus, Maria, en enkele vrouwelijke volgelingen waren erbij. We lezen erover in de Handelingen van de apostelen (1, 12-14): “In Jeruzalem aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartholomeus en Mattheüs, Jakobus, zoon van Alfeŭs, Simon de IJveraar en Judas de broer van Jacobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Mooie woorden. “Ze bleven allen eensgezind volharden in gebed”. Precies dat doen wij de afgelopen maanden ook. We blijven trouw de Eucharistie vieren. We bidden voor al onze intenties. We herdenken onze dierbare overledenen. We bidden voor de noden in Kerk en wereld. We bidden om dankbaarheid voor zoveel goeds en moois in ons leven. We vragen de goede God om zijn hulp en zijn zegen in deze tijd van de Coronacrisis. We houden vol! Eensgezind en volhardend in gebed. Van harte wens ik u goede weken toe. Een fijne Hemelvaartsdag en blijf gezond.

Ronald Cornelissen, Pastoor.

Van luisterend oor..

Ik mag de deur niet uit.

Scholen dicht, iedereen thuis, om gek van te worden!

Ik maak me zorgen: hoe moet het verder?

Of gewoon even de stilte doorbreken?

Als kerk willen we er zijn voor elkaar, voor U, voor jou. Bel gerust met de pastores

 

Diaken Gautier de Bekker

06 22 33 99 77

Di + Zo

Pw. Evelien Reeuwijk

06 51 31 09 08

Di + Zo

Diaken Marc Brinkhuis

06 33 75 60 89

Ma + Do +  Za  + Zo

Pw. Clazien Broekhoff

06 83 20 22 44

Di + Do + Za + Zo

Pastoor R Cornelissen

0570 61 90 97

Di + Zo

Pw. Lonneke Gunnink

038 45 27 475

Ma + Do + Za + Zo

Par.vic. Ge Nijland

06 58 88 28 05

Di + Zo

     

 

Zondagsviering live op de computer via YouTube.com volgen op:

r.k. Overijssel Zuid West.

H-vaartsdag 21 mei 10.00 u. vanuit Nicolaaskerk Schalkhaar

Zondag        24 mei 10.00 u. vanuit Corneliuskerk Luttenberg

Zaterdag      30 mei 17.00 u. vanuit St. Josephkerk Nieuw Heeten

Zondag        31 mei 10.00 u. vanuit St. Antonius van Padua Nijverdal.

 Alle misintenties worden 5 minuten voor aanvang van de viering genoemd in de livestream. En ze worden door diaken Gauthier gemonteerd in het beeld tijdens de offerande. U kunt dus nog steeds misintenties opgeven.

 

 Collecte: steun de parochie uw gaven zijn hard nodig!

Zonder uw collectegelden en giften komt de parochie financieel in zwaar weer!. Om salarissen van het pastoraal tem te kunnen blijven betalen, om met u in contract te blijven, zijn we echt afhankelijk van u allen! Schenk alstublieft uw collectegeld of uw giften op een andere manier aan ons. Dat kan via overschrijving op  NL 41 RABO  0136 40 06 20 tnv St. Joseph. Dank alvast aan wie een gave deed!

 

 Opname kerkdienst op 30 mei in de Sint Josephkerk te Nieuw Heeten.

Bij deze viering zijn (helaas) geen parochianen welkom. Naast de voorganger parochie-vicaris Gé Nijland zal een koster en enkele koorleden aanwezig zijn. U kunt d viering volgen via de kerkradio of via You Tube. Misboekjes voor Pinksteren liggen achter in de kerk, Deze kunt u tijdens openingstijden van de kerk komen halen.

 

Kerk open

Kerk open voor gebed, een kaarsje of zo maar even stil te zijn.

Donderdag (Hemelvaartsdag) van 10.00 -16.00 uur

Elke zaterdag en zondag van 10.00 -16.00 uur.

 

 

1-5-2020 Belangrijkste uit Nieuwsbrief Parochie Heilig Kruis. nr. 5 & 6  

Woord van uw Pastoor

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat er ook in ons land en einde kwam aan de bezetting door de Nazi’s. We denken in deze dagen aan de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn we dankbaar voor onze vrijheid. Helaas kunnen  we het feest rond 75 jaar bevrijding niet groots vieren vanwege de Coronapandemie. Dit is heel spijtig. Zeker voor degenen die de oorlog hebben meegemaakt . Die slachtoffer waren. Velen hebben en hoge leeftijd en het was mooi geweest om juist dit jaar stil te zijn bij ‘gedenken in vrijheid’. Helaas zal het klein herdacht worden.

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking op De Dam te zien op NPO 1 om 19.00 uur. Op dinsdag 5 mei willen we als parochie stilstaan bij deze bijzondere data. We vieren dan de Eucharistie uit dankbaarheid b.g.v. 75 jaar bevrijding. Om 10.00 uur kunt u meevieren via ons YouTube kanaal: RK-Overijssel zuid west (en deels via de kerkradio. Goed om met deze dagen met elkaar te herdenken en ok om te danken.

U, God, danken wij voor Wie Gij voor ons zijt, God van bevrijding.


U, Vader, danken wij voor uw Schepping,

voor het stralend licht,

voor de aarde vol veelkleurige leven.

U danken wij voor Jezus,

de Zon van ons bestaan,

ondergegaan in dit harde bestaan,

verrezen uit de dood,

eeuwig schijnend licht.

U danken wij voor uw Geest,

die troost en benauwenis,

die helpt in iedere nood

die adem geeft en hoop.

 

U danken wij

voor de vrijheid die wij koesteren

en de rechtstaat waarin we leven.

Wie voor deze vrijheid hun leven gaven,

Wie deze hoge prijs nu betalen,

elders in de wereld

vertrouwen wij U toe, God van leven.

 

U bidden wij,

Voor allen die vandaag

niet in vrijheid leven,

mensen in dictaturen,

voor gewetensgevangenen

en vervolgden vanwege hun ras,

overtuiging of geloof.

U bidden wij

voor militairen op vredesmissies

en diplomaten van de Verenigde Naties

U bidden wij om vrede,

om vrede tussen landen en volkeren

en om vrede tussen mensen onderling,

om vrede met onszelf,

om vrede met U.

U, God, danken wij

voor wie Gij voor ons zijt.

God van bevrijding.

Amen.

 

Dat het voor ieder van u goede dagen mogen zijn van herdenken en danken.

Ronald Cornelissen

 

 

4 mei: dodenherdenking. Van zonsopkomst tot zonsondergang vlag halfstok,

19.45 klokgelui, 20.00 uur 2 minuten stilte.

 5 mei: Bevrijdingsdag, gehele dag Nederlandse vlag in top.

Kerk open van 9.00 – 18.00 voor gebed of opsteken van en kaarsje.

 

Van luisterend oor..

Ik mag de deur niet uit.

Scholen dicht, iedereen thuis, om gek van te  worden!

Ik maak me zorgen: hoe moet het verder?

Of gewoon even de stilte doorbreken?

Als kerk willen we er zijn voor elkaar, voor U, voor jou. Bel gerust met de pastores

 

Diaken Gautier de Bekker

06 22 33 99 77

Di + Zo

Pw. Evelien Reeuwijk

06 51 31 09 08

Di + Zo

Diaken Marc Brinkhuis

06 33 75 60 89

Ma + Do +  Za  + Zo

Pw. Clazien Broekhoff

06 83 20 22 44

Di + Do + Za + Zo

Pastoor R Cornelissen

0570 61 90 97

Di + Zo

Pw. Lonneke Gunnink

038 45 27 475

Ma + Do + Za + Zo

Par.vic. Ge Nijland

06 58 88 28 05

Di + Zo

     

 

Zondagsviering live op de computer via YouTube.com volgen op:

r.k.Overijssel Zuid West.

Zondag    3 mei 10.00 u. vanuit Marcelinuskerk Broekland

Dinsdag   5 mei 10.00 u. vanuit Dionysiuskerk Rijssen

Zondag  10 mei 10.00 u. vanuit Willibrorduskerk Boskamp.

Zondag  17 mei 10.00 u. vanuit Stephanuskerk in Bornerbroek

 

----------------------------

u