Corona nieuws voor Locatie St. Joseph

Mooie uitzending Urbi et Orbi vanuit Rome, terug te kijken op:

uitzending gemist NPO2 vrijdag 27 maart 17.55 uur

of kijk op computer: Urbi et Orbi 2020 

--------------------------------------------------------------------------------

 

vanaf 26-03-2020 worden er nieuwsbrieven verzorgd. Deze vindt u op

parochieheiligkruis.nl.  ga naar parochie en dan naar corona nieuwsbrief

-----------------------------------------------------------------------------

update 28-03-2020

Dit jaar zullen er geen Palmtakjes worden gewijd en uitgedeeld. Ook zal er met Pasen geen wijwater verkrijgbaar zijn. Een en ander overeenkomstig richtlijnen uit Rome en vanuit RIVM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

update 24-03-2020

weekend viering zondag 29-3 10.00 eucharisieviering vanuit H.Kruisverheffing kerkradio kanaal ..)

zondag 29-3 10.00 uur oecumenische viering vanuit Broederenkerk te Deventer. Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en Ds. Catharius van den Berg. (te volgen via RTV Oost)

zondag 29-03 10.00 eucharistieviering op NPO2 televisie vanuit Roelofsaardsveen. Celebrant pastoor Jack Glas.

------------------------------------------------------------------------------

update 23 -03-2020

door de weekse vieringen gaan vooralsnog door in de kerken, (niet in instellingen, dagkapellen en zalen)

-------------------------------------------------------------------------------

info 21-03-2020

Ten gevolge van het corona virus zijn veel activiteiten afgeblazen. Er verschijnt daarom deze week geen complete dorpskrant wel een nood editie. Onderstaande mededelingen zullen in de noodeditie worden vermeld.  De ontwikkelingen gaan echter snel en maatregelen volgens elkaar snel op. Via deze site zullen wij u op de hoogte blijven houden van alle zaken betreffende St. Joseph. Dit bericht is bijgewerkt op 21-03-2020

Kerkklokken luiden, boodschap van hoop.

We leven mee met allen die besmet zijn met het corona-virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. Ook veel kerken hebben besloten om de deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

De troostklokken zijn bedoeld om hoop te blijven koesteren. In deze tijd waar zoveel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) geïsoleerd raken, zijn het de kerken en de torens die een oproep van hoop kunnen doen. De volgende keer dat de klokken om 19.00 uur luiden is op 25 maart en 1 april.

 

Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en met maandag 13 april (2e Paasdag) afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen voor persoonlijk gebed.

Openingstijden St. Joseph voor gebed, opsteken van een kaarsje of even stil te zijn. U kunt de kerk via de normale ingang betreden.

Zaterdag en zondag van 10.00 - 12.00 uur   (Palmpasen 5 april, zijn gewijde Palmtakjes verkrijgbaar)

Witte Donderdag      van 10.00 - 16.00 uur

Goede Vrijdag          van 10.00 - 16 00 uur

Paas zaterdag          van 10.00 - 12.00 uur  (tevens gelegenheid wijwater te halen)

1e Paasdag              van 10.00 - 16.00 uur

Verder zal er dagelijks om 17.00 uur een Vesper worden gehouden. Toegang via de groene deur.

Bereikbaarheid secretariaat

Het secretariaat is tot 13 april gesloten. Dinie is op dinsdag en donderdagmorgen van 9-10 uur wel telefonisch bereikbaar 0572-32 12 26.

Belangrijke informatie.

Op de site proberen wij het laatste nieuws mbt kerk en corona weer te geven. Zodra er updates  ontvangen worden welke van belang zijn voor St. Joseph dan zullen deze in dit overzicht worden verwerkt. Wilt u alle up dates lezen, ga dan naar de site van de parochie  menu   - parochie  - corona nieuws update.

Uitvaarten  (bereikbaarheids-telf. 06-539 64 140)

Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor.

Palmpasen, Goede week en Pasen.

Deze vieringen gaan zoals ze tot nu gepland worden niet door. Er wordt op dit moment gekeken of er voorzieningen getroffen kunnen worden zodat u op afstand mee te kunnen vieren, bijvoorbeeld digitaal.

Komende dagen volgt er nog info over: live streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Paaskaaren, Eerste communie en Vormsel, vastenactie, zondagsplicht, ziekenzalving en zegen.

Misintenties

Alle opgeven misintenties worden gebeden. Zo mogelijk in een doordeweekse viering en anders zal een van de priesters ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Wilt u dat de opgegeven intentie op een ander tijdstip in de viering wordt gebeden laat dit dan weten aan het secretariaat.  Brievenbus is open voor misintenties.

Doordeweekse vieringen

Deze vieringen gaan door in de kerken (2e en eventueel 5e woensdag van de maand. (Viering niet in instellingen, dag-kapellen en zalen).

9 april, dag dat Nieuw Heeten 75 jaar geleden werd bevrijd. 5 Mei nationale bevrijdingsdag.

Op 9 april en op 5 mei zal de kerk open zijn van 10.00 -12.00 uur. Tussen 9 april en 5 mei zal de speciale bevrijdings-vlag wapperen aan de vlaggenmast.

                                                                                                                                                       

 Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.

Doordeweekse vieringen zullen gewoon doorgang hebben. Deze vieringen worden in de kerk gehouden en niet in een zaal of kapel zodat er voldoende fysieke afstand kan zijn tussen de gelovigen. Er wordt daarna niet gezamenlijk koffie gedronken.

Respecteer de richtlijnen van de overheid: Houd 1,5 meter afstand van elkaar / Schud geen handen /Kom niet binnen als U hoest, verkouden bent en/of koorts heeft

Ziekenzalving en zegen (tel nr 06 -539 64 140)

Ziekenzalving en/of zegen blijft een mogelijkheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met de bereikbaarheids-telefoon. Per geval zal bekeken worden op welke dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid

Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dit mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met een van de priesters.

Doopvieringen

Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden de zogenaamde nooddoop.. Bel in dat het nummer van de bereikbaarheidsdienst 06 539 64 140.

Pastoraal contact

Voor een pastoraal telefoongesprek zijn onze pastores bereikbaar.

Diaken Gothier de Bekker

06 22 33 99 77

Di + Zo

Pw. Harry Bloo

06 22 29 15 39

Di + Zo

Diaken Marc Brinkhuis

06 33 75 60 89

Ma + Do +  Za  + Zo

Pw. Clazien Broekhoff

06 83 20 22 44

Di + Do + Za + Zo

Pastoor R Cornelissen

0570 61 90 97

Di + Zo

Pw. Lonneke Gunnink

038 45 27 475

Ma + Do + Za + Zo

Par.vic. Ge Nijland

06 42 57 18 32

Di + Zo

Pw. Evelien Reeuwijk

06 51 31 09 08

Di + Zo

 

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot en met 13 april, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Eerste communievieringen, Vormselvieringen en presentatievieringen worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring (maximaal 30 personen) en worden sober gehouden in principe zonder koor). Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed          

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 (voorganger Kardinaal Eijk). Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdag 21 maart om 17.00 uur eucharistie viering op Salland tv, voorganger Pastoor Cornelissen. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen

van dit virus zijn overleden,

dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren

in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.  Amen.