Lourdeswerk

 Lourdes werk

Het Lourdes werk binnen de parochie Heilig Kruis heeft geen eigen afvaardiging in Nieuw Heeten.  Hebt u vragen of belangstelling voor deelname aan een bedevaart naar Lourdes, dan kunt u contact opnemen met  Ben Lokate   

tel. 0572 - 354090                             

Mobiel 06-30162548              glmlokate@home.nl

 

 

 

 

 

Ook vindt u nadere informatie op de site: www.vnbreizen.nl             

Lourdes, gelegen in het hart van de Pyreneeën                                         

Op 11 februari 1858 verscheen te Lourdes de Heilige Maagd in de Grot van Massabielle voor de eerste maal aan de veertienjarige Bernadette Soubirous. Dit was de eerste in een reeks van verschijningen. Al snel trekken de gebeurtenissen bij de Grot vele toeschouwers, maar het blijft lang onduidelijk wie er aan Bernadette verschijnt.

Tijdens de negende verschijning op 25 februari ontsprong in de Grot een bron en tijdens de 13e verschijning op 2 maart krijgt Bernadette de opdracht naar de priesters te gaan en hen te zeggen dat men in processie naar de Grot moest komen en dat men daar een kapel moest bouwen. Pas tijdens de 16e verschijning op 25 maart 1858 maakt de verschijning duidelijk wie zij is: de Onbevlekte Ontvangenis, Maria.  Op 16 juli verschijnt de Heilige Maagd voor de laatste maal aan Bernadette.

In de loop der tijd ontwikkeld het kleine plaatsje Lourdes zich tot een van de bekendste bedevaartplaatsen ter wereld. Velen trekken jaarlijks naar Lourdes om te bidden, te zingen en in stilte neer te knielen bij de Grot waar Maria aan Bernadette verscheen. Allen, ziek en gezond, delen lief en leed. Velen worden geraakt door Lourdes en de Grot en keren gesterkt terug naar huis.

In 1866 treed Bernadette in bij de Zusters van Liefde te Nevers waar zij in 1867 haar religieuze geloften doet. In het klooster vervult ze de functie van hulpverpleegster. Op 16 april 1879 sterft ze. In 1925 wordt Bernadette zalig verklaard door Paus Pius XI. Haar ongeschonden lichaam wordt in een speciale schrijn geplaatst. Deze is nog altijd in Nevers te bezichtigen. Op 8 december 1933, op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, wordt ze heilig verklaard.

Het hele jaar door komen pelgrims uit heel Europa maar ook uit andere delen van de wereld (jaarlijks 5 miljoen bezoekers) naar de heiligdommen van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes om er te bidden en te drinken van het bronwater van de grot.