Locatieraad

 

De locatie raad  bestaat uit 4 personen. De voornaamste taak van de locatieraad is het beheer van de gebouwen en goederen van de locatie.

Taakgebieden betreffen met name ; financiën en onderhoud gebouwen. De locatieraad werkt nauw samen met de pastoraatsgroep en  het bestuur van  de parochie Heilig Kruis.

Jaarlijks wordt aan de hand van een ingediende begroting, welke door het bestuur wordt beoordeeld, het budget bepaald voor beheer en onderhoud. Uitgaven voor groot onderhoud worden per situatie door bestuur beoordeeld en op basis van steekhoudende argumenten. 

Locatieraad vergaderd 1 x per maand samen met de afgevaardigde van de pastoorsgroep. Locatieraad onderhoud via directe en indirecte bijeenkomsten contact met bestuur parochie Heilig Kruis.

Eén lid van de locatieraad heeft zitting in het bestuur van de zelfstandige stichting RK begraafplaatsen Heilig Kruis. Voor meer informatie over de begraafplaats verwijzen wij naar de TAB begraafplaatsen.

Samenstelling locatieraad:

voorzitter            Ton Bessembinder,Het Wever 9  8112 AP, Nieuw Heeten tel. 0572-321542    e-mail: t.bessembinder@home.nl

secretaris            Gerard Damink, Diessenplasstraat 55,7451 DB Holten tel. 0548-362442 e-mail: g.damink@solcon.nl

penningmeester  Martin Hunneman, Holterweg 81, 8112 AE Nieuw Heeten tel. 0572-320987    e-mail: mhmhunneman@hotmail.com

lid namens pastoraatsgroep nog vacature