Diaconie

VASTENAKTIE 2016: “WATER, BRON VAN ALLE LEVEN”

 Even minderen voor een ander in Oeganda

 In onze parochie hebben we ervoor gekozen om dit jaar mee te doen met het landelijk project van de Vastenaktie “Water, bron van alle leven”. We verdiepen ons in de situatie in Oeganda. In verschillende vieringen en activiteiten in de parochie zullen wij daar bij stil staan.

 Oeganda

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen.De projectpartner van de Vastenactie, Socadido,  helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien.Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen.

Mag dit project rekenen op uw steun?

Meer informatie over de Vastenaktie en over dit project vind u op www.vastenactie.nl 

Tijdens de gehele Veertigdagentijd zullen achterin de verschillende kerken van onze parochie collectebussen staan waarin u uw financiële bijdrage voor de Vastenactie ( al dan niet in een vastenzakje) kunt doen.

Mede namens de profielhouders diakonie van onze parochie beveel ik de Vastenactie van harte bij u aan.

Pastor Harry Bloo