Caritas instelling

De caristas instelling van de Joseph locatie maakt onderdeel uit van de Parochieële Caritas Instelling.

Meer informatie over doel en werkwijze van de caritas vindt u onder De parochie / Diaconie