Vieringen Marienheem

Overzicht van Vieringen.

In onze parochie kennen we de volgende vieringen:

Eucharistievieringen / Woord-Communievieringen / Gebedsdiensten

Tijden van de vieringen worden vermeld in de MIK.

De standaard tijden voor vieringen in de kerk:

Zaterdag 19.00 uur.
Zondag 09.30 uur.
Vrijdag 09.00 uur in de Schalm.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van pastores kan er afgeweken worden van de bovengenoemde tijden. Zo is er met name op de zaterdagavond regelmatig geen viering. Zie de MIK of op deze website voor een actueel overzicht. (algemene zaken/ vieringen)
Elke vrijdag is er Eucharistieviering of woord/communieviering  in de Schalm.

 


Naast de Eucharistieviering kent onze geloofsgemeenschap Communiediensten en Gebedsvieringen.
Wanneer deze zijn, wordt in het liturgisch beraad bepaald. Wekelijks worden voor onze geloofsgemeenschap alle vieringen in MIK vermeld

Een overzicht van  vieringen in de buurtlocaties wordt maandelijks vermeld in de MIK.

Eucharistische viering.
Tijdens de viering consacreert de priester het brood en wijn. Tijdens de Eucharistie vindt de mysterievolle verandering plaats van het brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het lichaam en bloed van Jezus Christus is dan wezenlijk en zelfstandig aanwezig in gedaante van brood en wijn. Door het eten van het brood en het drinken van de wijn wordt de mens een met God.


Woord-Communieviering.
Een woord-communieviering is een dienst, waarin wij als gelovigen samenkomen om te bidden en te zingen, met en voor elkaar en voor de wereld waarin we leven. Centraal hierin staan de lezingen uit het heilige schrift, als ontmoeting met God en met elkaar. Om pastorale redenen, o.a omdat een woord-communieviering ook op zondag plaatsvindt, volgt op de woorddienst de communiedienst. De mensen die in deze viering rond de tafel samenkomen, mogen zich verbonden voelen met de gelovigen in de eucharistieviering, waarin het brood is geconsacreerd.

Gebedsviering.
Een gebedsviering is een viering rond een bepaald thema. In deze viering komen wij als gelovige mensen samen om te bidden en te zingen, met en voor elkaar en voor de wereld waarin we leven. Centraal hierin staan gebeden en gezangen als ontmoeting met God en elkaar.