Speciale gelegenheden

Proceduresbijzondere gelegenheden

 

Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dan gelieve een geboortekaartje te sturen naar de werkgroep doopvoorbereiding. Zij nemen dan contact met u op. Voor het bewuster maken van het waarom van dopen vindt er in het parochiecentrum een doopvoorbereiding plaats.
Gegevens doopvoorbereidingsgroep: Nienke Koenjer, Akkerwinde 6,  8106 AB, Marienheem.  Tel 0572-853011
 
Eerste communie en vormsel.
Indien uw kind in aanmerking komt voor de eerste communie of voor het vormsel, dan loopt dat in de regel via de basisschool. Mocht uw kind naar het bijzonder onderwijs gaan, dan kunt u contact opnemen met iemand van de werkgroepen eerste communie of vormsel.
 
Huwelijk.
Willen degenen die trouwplannen hebben en in onze kerk wensen te trouwen, TIJDIG contact opnemen met de pastoor, minstens 1 maand voor de huwelijksdatum, om de afspraken met elkaar te kunnen maken. Tevens verzoeken wij u om 1 exemplaar van het boekje van uw huwelijksviering door te spelen naar de dirigent(e) van het koor, zodat hij/zij een maand heeft om de viering voor te bereiden. Nader informatie: secretariaat tel: 361486
 
Jubileum.
Als u een jubileum kerkelijk wilt vieren, kunt u contact opnemen met de pastor voor het maken van een afspraak. Tevens verzoeken wij u vroegtijdig 1 exemplaar van het boekje van uw jubileumviering door te spelen met de dirigent(e) van het koor, zodat ook hij/zij een maand heeft om de viering voor te bereiden. Nader informatie: secretariaat tel: 361486
 
 
Bezoek van een pastoor en pastor.
Als u een gesprek wilt rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, dat kunt contact opnemen met een van de pastores of dit doorgeven aan het parochiesecretariaat van de eigen geloofsgemeenschap  0572-361486 of aan het centraal parochiesecretariaat van parochie H. Kruis (tel. 0572-301541). Zij zorgen er dan voor dat een van de pastores contact met u zal opnemen. Als u een voorkeur heeft voor een pastor dan kunt u dit doorgeven. Op deze wijze hopen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van parochianen die graag een pastor willen spreken. Het spreekt vanzelf dat het ook gewenst is om even door te geven dat de te bezoeken persoon na ziekenhuis opname weer thuis is.
Wij hopen als geloofsgemeenschap  op deze manier ook de zieke, zwakkere en eenzame parochianen meer bij het parochiegebeuren te betrekkenBelangrijk: kies voor een pastoraal bezoek niet het noodnummer.
 
 Ziekencommunie.
Bij langdurg zieken en bejaarden die niet naar de kerk kunnen komen wordt in overleg de H. communie gebracht. Neem hiervoor contact op met het secretariaat; tel 361486

Ziekenzalving

U kunt contact opnemen met het parochiesecretariaat Mariënheem. Tel: 0572-361486. Het secretariaat is open: maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur, donderdag 10.30-12.00 uur.  Noodtelefoon: In geval van nood  is één van de pastores altijd bereikbaar via telefoonnummer  06 53964140.

Overlijden en Uitvaart.
Bij een overlijden wordt de uitvaartverzorger/ster gebeld.
Hij/zij legt contact met het pastorale team en maakt de wensen kenbaar van de familie.
Als de overledene begeleid werd door een van de pastores van het team, is het mogelijk dat op verzoek die pastor de uitvaart zal verzorgen.
Bij geen gehoor kunt u bellen met het noodnummer tel. 06-53964140. In dat geval zoekt de bemensing van de telefoon contact met pastoor Verweij
De uitvaartverzorger regelt ook het contact met een crematoria, als daar de plechtigheid plaatsvindt.
Ook andere zaken omtrent de uitvaart kan naar wens van de familie geregeld worden door de uitvaartverzorger.
Ook bestaat de mogelijkheid om de kerk af te huren voor een plechtigheid zonder een voorganger
van het pastorale team of avondwake groep.

 

Avondwake
Functie van de avondwake is tevens om de gemeenschap gelegenheid te geven de familie, vrienden en buren rondom de overledene te ondersteunen. De avondwake wil ook een aanzet en voorbereiding zijn op het definitieve afscheid in de uitvaart
De avondwake zal in de regel op de vooravond van de uitvaart zijn. Het is een samenzijn met gebeden en gezangen om de overledene te gedenken en te herdenken.
In verband met de veiligheid mag er maar een bepaald maximum aantal mensen in de kerk worden toegelaten. Indien een groter aantal mensen bij de avondwake wordt verwacht wordt actie genomen om de Schalm in te richten voor het volgen van de avondwake.
Hiertoe wordt dan tevens een beeld en geluidsverbinding tot stand gebracht