Pastoraatsgroep

 

Onder de bezielende begeleiding van pastoraal werkster Astrid van Engeland is de pastorale stuurgroep  in Mariënheem omgevormd en uitgegroeid tot Pastoraatsgroep.  

In de eerste helft van 2009 is de toenmalige stuurgroep officieel  beëdigd  tot pastoraatsgroep.

 

Samenstelling en organisatie van de pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep wordt gevormd door 5 leden

Marion Kogelman, Ria Holterman,José Blankenvoort, August Holtmaat, Truus Pronk,

De verschillende taakvelden van de pastoraatsgroep zijn verdeeld over de leden.

Het betreft hier de taakvelden

Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw

Klik hier voor de samenstelling en activiteiten van de pastoraatsgroep  

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep is hét gezicht van de geloofsgemeenschap.  Zij coördineren op het terrein van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Daarnaast is de pastoraatgroep de groep waar alle zorgen en vragen die er leven in de geloofsgemeenschap neergelegd kunnen worden.

Ook heeft de pastoraatsgroep als belangrijke taak er voor te zorgen dat het leven – vandaag en in de toekomst – gelovig geleefd kan worden. Ze helpt de pastores om op de hoogte te blijven van wat er leeft en nodig is in Mariënheem. Samen met de vrijwilligers, locatieraad, parochiebestuur en het pastoraal team zoekt zij naar wegen om nieuwe initiatieven te ontplooien, passende bij deze tijd en samenleving en bij verschillende leeftijdsgroepen. Zij wil vooral voor  iedereen een luisterend oor zijn.

Beleidsplan
Als 1 van de voornaamste eerste taken van de pastoraatsgroep is gekeken naar de doelen van de pastoraatsgroep en de invulling van de taakvelden en het uitstippelen van de weg voor de komende jaren.

In een speciaal opgezet programma is in samenspraak met de mensen uit de geloofsgemeenschap geanalyseerd hoe de gestelde doelen waar te gaan maken.

Een en ander is vastgelegd in een Beleidsplan.

Klik HIER voor het openen van dit beleidsplan.