Locatieraad

De locatieraad bestaat uit 2 personen. De voornaamste taak van de locatieraad is het beheer van allerlei fysieke zaken binnen de locatie. De locatieraad werkt nauw samen met de pastoraatsgroep en het overkoepelende parochiebestuur. 

Functie verdeling binnen locatieraad:

voorzitter
Bert Jansen Holleboom 
Ten Haveweg 24, 
8106 PH, Mariënheem  
tel.: 0572- 351261
e-mail: bertjh@hetnet.nl

penningmeester:
Lidy Holtmaat
Nijverdalseweg 52
8106 AD Mariënheem
tel.: 0572-352490 / 06-25054712
e-mail: lidy.holtmaat@gmail.com

 
Locatieraad
De locatieraad is mede verantwoordelijk voor alle zaken die zich afspelen binnen het werkterrein van de parochie voor een specifieke locatie.

Taakgebieden van de locatieraad zijn; financiën, beheer en vrijwilligers. De locatieraad  draagt zorg voor de begroting van de financiële middelen en het toezicht op uitgaven en inkomsten.

Andere vormen van beheer; dirigenten en organisten organisatie, onderhoud gebouwen en landerijen, secretariaat taken, locatie administratie, vrijwilligers organisatie.

Daarnaast onderhoudt de locatieraad contacten met parochie Heilig Kruis en het bisdom.

 

Onder de verantwoordelijkheid van de locatieraad staan de materiële zaken van diverse werkgroepen/personen:

  • Onderhoud gebouwen, inventaris e.d
  • Onderhoud tuinen.
  • Beheer/onderhoud kerkhof
  • Versiering kerk
  • Kerkschoonmaak
  • Collectanten
  • Dirigenten/organisten
  • Koster