Uitvaarten en Begrafenissen

 

Na de fusie van de parochies in 2010 is een aparte kerkelijke instelling RK Begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis opgericht waarin alle kerkelijke begraafplaatsen van de nieuwe parochie zijn samengebracht.

Het bestuur van deze instelling wordt gevormd door vertegenwoordigers van iedere begraafplaats. Chris Heetkamp is de vertegenwoordiger in dit bestuur voor Mariënheem.

Het bestuur heeft in 2010 hard gewerkt aan nieuwe gezamenlijke kerkhofreglementen.
Per 1 januari 2011 zijn de oude reglementen vervangen door de nieuwe. Grote wijzigingen hebben zich niet voorgedaan, begraven kan onder min of meer dezelfde voorwaarden als beschreven in de oude reglementen.

Voor diegenen onder u die een exemplaar van de reglementen in bezit willen hebben zijn ze beschikbaar achter in de kerk of zijn ze af te halen op het secretariaat wanneer deze geopend is.

Bij vragen kunt u zich wenden tot Chris Heetkamp.

Kerkhofreglementen
Klik HIER voor het algemeen reglement zoals geldt voor alle locaties binnen de parochie Heilig Kruis

Klik HIER voor de specifiek geldende regelingen voor het kerkhof in Marienheem.


Kerkhof tarieven
Klik HIER voor de geldende kerkhof tarieven in Marienheem tot januari 2022