Historie

 

De voormalige parochie O.L.V. Ten Hemelopneming is gestart in 1937.  Daarvoor hoorden de streekbewoners bij de parochie Haarle of bij Raalte.

 

Historie van het oude Heemkerkhof aan de Assendorperweg bij Raalte.

Klik op onderstaande regel om een oud krantenbericht te openen met teksten over de historie van de kerk, kerkhof en Marienheem geloofsgemeenschap.

Link naar oud krantenbericht.

Link naar recent krantenbericht over Heemkerkhof

 

 In het weekend van 10 t/m 21 oktober 2012 is uitgebreid het 75 jaar bestaan van kerk en dorp gevierd.

Ter gelegenheid van dit jubileum is een speciaal boek geschreven over de ontstaans geschiedenis van Marienheem getiteld "Het dorp dat er niet had moeten komen"

Klik op onderstaande regel voor het openen van een krantenartikel over het aanbieden van dit boek.

Vrijdagavond 19 oktober 2012 boekaanbieding

 

Geschiedenis OLV Ten Hemelopneming kerk

Click op deze lijn  om een presentatie te openen die de historie van de kerk in  Marienheem weergeeft. 

Een prachtig document gemaakt door de historische vereniging Omnihuus Marienheem