Secretariaat & Contact

ALGEMENE INFORMATIE

Onze locatie maakt deel uit van parochie Heilig Kruis

Pastor bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en zieken-zalving via tel. 06-53964140

Het locatiesecretariaat is geopend:elke dinsdag van 09.00 tot 11.30 voor het opgeven van intenties en voor het maken van allerlei afspraken. tel; 0572-301201

Mailadres: bestuur@rkkerkluttenberg.nl

NL12RABO0130493163 (Voor misintenties, huwelijken, jubilea, uitvaarten en giften)

NL47RABO0130493406 (Voor actie Kerkbalans en kerkbijdragen)