Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep kent vier ‘takken’:  liturgie; catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de H. Cornelius een levendige en liefdevolle gemeenschap is, waarin een ieder zich thuis voelt.

Liturgie: Bernadet Logtenberg Tel. 0572-301816 mail: bamdijkman1958@hotmail.com

Catechese: Annie Hauptmeijer  Tel. 0572-301010 mail: ahauptmeijer@hotmail.com

Diaconie: Vacant.

Gemeenschapsopbouw:  Dini Veldman  Tel. 0572-301595  mail: diniveldman4@gmail.com

 

De pastoraatsgroep is hét gezicht van de geloofsgemeenschap.  Zij coördineren op het terrein van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Daarnaast is de pastoraatgroep bij uitstek de groep waar alle zorgen en vragen die er leven in de geloofsgemeenschap neergelegd kunnen worden.

Ook heeft de pastoraatsgroep als belangrijke taak er voor te zorgen dat het leven – vandaag en in de toekomst – gelovig geleefd kan worden. Ze helpt de pastores om op de hoogte te blijven van wat er leeft en nodig is in Luttenberg. Samen met de vrijwilligers, de locatieraad en het pastoraal team zoekt zij naar wegen om nieuwe initiatieven te ontplooien, passende bij deze tijd en samenleving en bij verschillende leeftijdsgroepen. Zij wil vooral voor  iedereen een luisterend oor zijn