Locatie overleg

Locatieoverleg

De RK Kerk H. Cornelius in Luttenberg is één van de 9 kerken in de parochie Heilig Kruis.

Het parochiebestuur van de parochie H. Kruis heeft besloten om in 2019 in de locaties over te gaan tot de instelling van een nieuwe bestuursvorm. De bestaande Locatieraad en Pastoraatgroep gaan samen verder als Locatieoverleg.

Het Locatieoverleg regelt de dagelijkse gang van zaken en heeft contact met alle werkgroepen, koren, kosters, vrijwilligers en iedereen die actief is in de locatie. Vanuit dit Locatieoverleg zijn er drie coördinatoren aangewezen voor de behartiging van Pastoraat, Budget/Financiën en Administratie, Gebouw en inventarisatie.

Zij zijn voor het pastoraal team de vaste personen die zij kunnen aanspreken.

In Luttenberg bestaat het Locatieoverleg uit de volgende personen

VOORZITTER:

Marcel Veldkamp van Maurickstraat 2 8105 AT Luttenberg e-mail: marcelveldkamp@studiexs.nl

COÖRDINATOR BUDGET/FINANCIËN EN ADMINISTRATIE:

Henri Kleine Toereers Hellendoornseweg 61b 8105 ST Luttenberg e-mail: hkleinetoereers@hotmail.com

COÖRDINATOR PASTORAAT:

Joop Huisman Butzelaarstraat 17 8105 AP Luttenberg e-mail: mjthahuisman@gmail.com

COÖRDINATOR GEBOUWEN EN INVENTARIS:

Ben Olde Bijvank Schotweg 8 8105 SP Luttenberg aa.oldebijvank@gmail.com

LEDEN:

Ferdinand Oldemaat notulist zorgengenot@hotmail.com

Leny klein Koerkamp-van Aert  kerkbalans: lenykl.k@gmail.com

Bernadet Logtenberg bamdijkman1958@hotmail.com

Annie Hauptmeijer ahauptmeijer@hotmail.com

Dini Veldman diniveldman4@gmail.com