Locatieraad

Op 1 februari 2018 heeft het bestuur van de parochie Heilig Kruis de onderstaande personen benoemd tot lid van de locatieraad Heilige Cornelius:

Voorzitter: Marcel Veldkamp

Plaatsvervangend voorzitter en notulist Ferdinand Oldemaat

Penningmeester: Henri Kleine Toereers

Secretaris en kerkbalans: Leny klein Koerkamp e-mailadres lenykl.k@gmail.com

Secretaris en kerkbalans: Lydian Butink

Gebouwenbeheer: Ben Olde Bijvank

Afgevaardigde naar de Pastoraatsgroep: Joop Huisman

Parochie secretariaat: bestuur@rkkerkluttenberg.nl

De locatieraad draagt zorg voor alle zaken die te maken hebben met beheer en financiën binnen de geloofsgemeenschap.               
Zij bestuurt in samenspraak met de pastoraatgroep en het bestuur van de parochie Heilig Kruis de geloofsgemeenschap.  

Taakgebieden van de locatieraad zijn; financiën, beheer en vrijwilligers. De locatieraad  draagt zorg voor de begroting van de financiële middelen en het toezicht op uitgaven en inkomsten.