Liturgie

Contactpersoon is: Bernadet Logtenberg  0572-301816 mailadres: bamdijkman1958@hotmail.com

Heeft U, familie of vereniging een jubileum en zou U dit ook graag kerkelijk in een weekend willen vieren, neem dan contact op met : Anton Alferink tel:0572-301987 mail: antonalferink@hotmail.com

 

13 december 2014
Vandaag heeft Trees Herder besloten te stoppen met het verzorgen van de woord&communievieringen.
31 jaar heeft zij dit gedaan en dat is een bedankje waard.
Zij begon in 1983 toen er een half jaar in Luttenberg geen priester was.
Begin jaren “80 is er onder pastoor Hunnink al begonnen met vieringen van woord&communie door leken parochianen. (Femy Bakker en Gerard van Baalen).
Met pastoor Lotgerink en later pastoor Scholten is dit verder uitgebreid en in stand gehouden. Ook op Maria-oord waren W&C vieringen. Ook Trees ging hier voor. Zo kon het gebeuren dat zij op zaterdagavond in de kerk voorging en op zondag weer op Maria-oord. Al die jaren heeft zij vele mooie vieringen verzorgd.
Trees heel veel dank voor al die jaren.
Op de foto staat zij met Gemma Hesselink die zich sinds dit jaar bij de werkgroep heeft aangesloten.