Historie

Luttenberg, de naam van dit Sallandse dorp komt al bijna zeven eeuwen lang in de historie voor. Al in 1318 is de hof van Luttenberg in het bezit van de bisschop van Utrecht en deze buurtschap hoorde onder de Kerspel Raalte.

Uit het verleden blijkt dat men zich van het Raalte Woold heeft onttrokken en het de Marke Luttenberg werd, dat echter kerkelijk aan Raalte verbonden bleef. Deze situatie is blijven bestaan tot aan de 18e eeuw.

Op 22 februari 1838 kon de bevolking in hun kerkje de eerste parochieherder begroeten.

Hierdoor vond tevens een afscheiding plaats van de moederkerk van Raalte en vanaf dat moment was Luttenberg een zelfstandig kerkdorp.

Johannes Willemsen uit Oldenzaal was de eerste pastoor.

Pas in 1848 houdt ‘De Marke Luttenberg’ op te bestaan.

In 1853 wordt door bisschop Zwijssen de statie Luttenberg veranderd in de officiële naam: “De parochie van de Heilige Cornelius”.

Door de bouwvalligheid van het oude kerkje werd in 1905 een nieuwe kerk gebouwd, bestaande uit het huidige middenschip, alsmede de realisering van de pastorie.

Nadat in 1912-1913 op verzoek van de Luttenbergse legendarische pastoor P. Butzelaar de parochianen de handen flink uit de mouwen hadden gestoken, wordt 1914 andermaal een historisch jaar. De aanleg van een processiepad rondom de pastorietuin en het kerkenlaantje werd voltooid.

Met een forse financiële bijdrage en de nodige zelfwerkzaamheid werd in 1915 een Maria grot gebouwd, die niet alleen tijdens de processies dienst deed, maar nog steeds, zij het gerenoveerd, als een baken van devotie in het centrum van ons dorp staat.

Als blijkt dat in 1920 het schip van de kerk te klein is, worden er twee zijbeuken gebouwd.

In 1926 kwam het katholiek onderwijs in Luttenberg, waardoor de zelfstandigheid van het dorp steeds sterker tot uiting kwam.

1939 De kerk wordt gerestaureerd. Er komt centrale verwarming en elektrisch licht in de kerk.

De pastorie wordt bijna helemaal afgebroken en vernieuwd. De pastoor, de kapelaan en de overige huisgenoten nemen hun intrek zolang in het parochiehuis.

In 1953 begint zuster Tarcisius met het kleuteronderwijs. De zusters Franciscanessen bouwen in 1954/1955 Maria-oord. Thans hoort Maria-oord bij de zorggroep Raalte.

 

 

Wie was nu de Heilige Cornelius?

De H. Cornelius stamt uit het geslacht van de Cornely en was paus van 251 tot 253.

Hij was paus in een voor de Christenen zeer moeilijke tijd. De Romeinse keizer wilde de staatsgodsdienst herstellen om daardoor zijn invloed te hernieuwen.

De Christenen waren hierbij een hindernis, die vernietigd moest worden. Vele Christenen stierven de marteldood. De H. Cornelius stond bekend als een zachte en verzoeningsgezinde man. Hij verdedigde krachtdadig en met ijver het geloof en werd hierom door de keizer als staatsgevaarlijk verbannen. Vanuit het verbanningsoord zette hij zijn strijd voor het geloof voort. Door het harde leven stierf hij in 253 in Centrum-cellae, het huidige Civitavechia.

Hij werd begraven in de catacombe van Calixtus. Zijn sterfdag vieren wij op 16 september.

De relieken van de H. Cornelius zijn naar onze streken gekomen via Kornelimunster in het Rijnland. Vanaf deze tijd zijn ook vele genezingen en andere wondertekenen bekend op de voorspraak van de H. Cornelius.

Cornelius wordt afgebeeld als paus met kruis en tiara, maar ook met een zwaard, als verdediger van het geloof en met een hoorn, als brenger van heil. Om deze laatste afbeelding wordt hij ook vereerd als patroon van het hoornvee.

De relikwie van de H. Cornelius die in Luttenberg bewaard wordt is volgens de archieven een geschenk van Cornelius Ludovicis, Baron van Wijkerslooth, Heer van Schalkwijk en Bisschop van Curium. Het is geschonken op 3 december 1834 bij de bouw van het eerste kerkje in Luttenberg. De relikwie was gevat in een zilveren luna, deze is later ingebouwd in een fraai koperen relikwiekastje, dat weer een plaats heeft in onze kerk.