Contact

Parochie secretariaat: bestuur@rkkerkluttenberg.nl


Het parochiesecretariaat is geopend: elke dinsdag van 09.00 tot 11.30 voor het opgeven van intenties en voor het maken van allerlei afspraken.
Het telefoonnummer is 0572-301201

Het secretariaat wordt beurtelings bemenst door Gerda, Jessica en Marietje.
Als dringende pastorale hulp gewenst is: 06-539-64-140