Feestjaar 175 jaar

Aftrap van het feestjaar!

Op zondag 24 februari is de officiële aftrap van maar liefst negen heel diverse activiteiten, die plaatsvinden in de enige echte Parel van Salland: Luttenberg!

In een feestelijke viering wordt stilgestaan bij de historie van de parochie Luttenberg; 175 jaar geleden werd die gesticht om voor de mensen in dit dorp een plaats en samenkomst te geven voor hun geloofsbeleving. Het thema voor de viering is:

“Wij zijn de bouwstenen ! “ Daarmee wordt ook benadrukt, dat een levende ( geloofs) gemeenschap bestaat uit actieve en verantwoordelijke mensen, die letterlijk hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp, het omzien naar elkaar in vreugde en verdriet, de steun en hulp aan zwakkeren in de samenleving, de zoektocht naar spiritualiteit en zingeving op een moderne manier.

De kerk wordt vrolijk uitgedost met bloemen en vaandels in de traditionele kleuren geel en wit. Er wordt gezongen door de leden van álle (kerk)koren in Luttenberg, de viering wordt voorbereid door een werkgroep van mensen uit alle geledingen. Voorganger is pastoor Verweij . Aanvang van de viering is 9.30 uur.Iedereen , jong en oud, Luttenberger of niet, wordt van harte uitgenodigd voor deze feest-mis!

Na afloop is er koffie , thee en krentewegge, is er ruimte voor ontmoeting en napraten. Ook kunt u dan genieten van een mini-concert van fanfare “De bergklanken”en accordeonvereniging “Accordeola”.

In dit feestjaar wordt op 28 maart ook The Passion gespeeld. Voor meer informatie kijk onder Nieuws.