Vorming en toerusting

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De bijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en worden aangekondigd in de plaatselijke kerkbladen en regionale pers. De commissieleden zijn afkomstig uit de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie.

De commissie heeft informatie op haar website geplaatst.

Voor belanstellenden vindt u hier de link: http://vormingentoerustingholten.nl

 

Hironder een link naar informatie over de komende activiteiten.

Programma 2019-2020