Historie

De St. Joseph parochie Nieuw-Heeten/Holten

Op 23 oktober 1923 werd te Nieuw-Heeten de St. Joseph parochie opgericht en diezelfde dag werd de kerk aan de pastoor Scholtensstraat in Nieuw-Heeten door bisschop Van de Wetering geconsacreerd.

Het parochiegebied strekt zich uit over de gemeente Rijssen-Holten en delen van de gemeenten Raalte, Lochem, Diepenveen en Hellendoorn.

Na de oorlog kwamen er vooral vanuit Deventer en omgeving rooms-katholieke mensen wonen; voornamelijk forensen. Zo ontstond de behoefte om ook kerkgelegenheid te creëren in Holten. In juni 1965 kreeg dit zijn beslag. Aanvankelijk werd er in een oud gymlokaal gekerkt. Later kreeg men een gastvrij onderdak in gebouw Irene, nabij de NH kerk, die dit gebouw ook in eigendom heeft. Na de restauratie van gebouw Irene kregen we naast het toneel ook een eigen sacristie met tabernakel ter beschikking. Het is een mooie vorm van oecumenische samenwerking.

Begin 2010 zijn in het kader van een reorganisatie van het Bisdom Utrecht ook de negen afzonderlijke Sallandse parochies opgegaan in één nieuwe parochie: Heilig Kruis. In deze parochie zijn naast de twee pastores ook vier pastorale werk(st)ers werkzaam.

Door het jaar heen zijn er op zondagmorgen R.K. kerkdiensten in gebouw Irene, die om 9.30 uur beginnen. In de maanden juli en augustus worden deze kerkdiensten afgewisseld met de zgn. tentdiensten; dit zijn oecumenische vieringen en worden speciaal voor onze vakantiegasten opgezet. Iedereen is daar ook van harte welkom.