Kosters

KOSTERS:
 
De kosters hebben een centrale rol in de kerk. Ze zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en helpen bij het voorbereiden van de vieringen. Zo zijn het aanmaken van de kaarsen en lampen, luiden van de klokken, klaarzetten van de gaven voor de offerande en het klaarleggen van de juiste liturgische boeken enkele taken van de koster. Ook zorgen ze ervoor dat de kerk iedere dag geopend en ook weer gesloten wordt. De koster is vaak het aanspreekpunt voor veel kerkbezoekers en werkgroepen.
 
Tonnie Nijmeijer
Meiberg 29, 8111 CC Heeten
Tel. 0619021220