Diaconie

DIACONIE:

 
In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan een rechtvaardige wereld, waar mensen naar elkaar omzien en waarin ieder mens tot zijn recht komt.

De DIACONIE kent de volgende werkgroepen:

 
BROEDERMEESTER KEVELAER
 
Jan Mulder
Tel. 0572-381422
 
PAROCHIEELE CARITAS
 
Gerard Daggenvoorde 
Tel. 0572-382673
 
DE ZONNEBLOEM
 
Tonny Blanke
Tel. 0572-381817
 
K.B.O. Katholieke Bond voor Ouderen
 
René Spitzen
Tel. 0572-381934