Diaconie

DIACONIE:

 
In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan een rechtvaardige wereld, waar mensen naar elkaar omzien en waarin ieder mens tot zijn recht komt.

De DIACONIE kent de volgende werkgroepen:

 
LOURDESWERKGROEP
 
Angela Bosman
Tel. 0572-381679
 
 
Joke Alferink
Tel. 0572-381499
 
BROEDERMEESTER KEVELAER
 
Jan Mulder
Tel. 0572-381422
 
PAROCHIEELE CARITAS
 
Gerard Daggenvoorde 
Tel. 0572-382673
 
WERKGROEP VERLIEZEN VERWERKEN
 
Mieke van Gaal
Tel. 0572-381883
 
WERKGROEP HUISBEZOEK
 
Vacant
 
DE ZONNEBLOEM
 
Marietje Zwijnenberg
Tel. 0572-381746
 
K.B.O. Katholieke Bond voor Ouderen
 
René Spitzen
Tel. 0572-381934