Liturgie

Profiel: Liturgie
 
Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Liturgie is:
de verschillende liturgische vieringen,die  in de parochie Heeten gehouden te continueren en zodanig vorm te geven dat alle gelovigen zich aangesproken voelen. Het woord “liturgie” komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.
 
Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie (dan de Eucharistie) meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken.
  • Gebedsviering:  Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen deze viering een aansprekend karakter geven.
  • Woord/communieviering: Deze viering wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen en door het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.
  • Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld i.s.m. de Raad van Kerken.
  • Boeteviering
  • Kruisweg op Goede Vrijdag
  • Stöppelhaeneviering op de woensdag
  • Gezinsviering
  • Kindje wiegen
  • Avondwake

In  al de genoemde vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Liturgie is, om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Liturgie vallen binnen onze geloofsgemeenschap.

Bij de pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor: 

LITURGIE
 
Angela Nijenkamp
Tel. 0572-382399
 
KOSTER:
 
Albert Rekveld
Tel. 0572-382507
Mob. 0616952439

MISDIENAARS:

  • contactpersonen: bovenstaande koster
LECTOREN EN LECTRICES:
 
Angela Nijenkamp
Tel. 0572-382399

COLLECTANTEN:
 
Herman Hollegien
Tel. 0572-382195
 
KOREN:
 
Parochiekoor:
Jan Soesman
Tel. 0630987742
 
Power of Music:
Zerina Breuker
Tel. 0631507052
 
Kinderkoor Sunshine:
Iris Nijboer
Tel. 0629848133
 
WERGROEP AVONDWAKE:
 
Angela Nijenkamp
Tel. 0572-382399
 
WERKGROEP GEBEDS- EN GEZINSVIERING:
 
Elly Kouwert
Tel. 0572-381924
 
Yvon Klein Koerkamp
Tel. 0572-381953