Gemeenschapsopbouw

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is:

het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten  voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. De locatie Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook verzorgen zij de communicatie naar vrijwilligers van werkgroepen, en naar de leden van onze geloofsgemeenschap.

Elk jaar wordt er voor de parochianen een parochieavond georganiseerd. Door te weinig leden vergaderen  de pastoraatgroep en de locatieraad elke maand. Twee maal per jaar een vergadering met de houders van hetzelfde profiel in de andere gemeenschappen van de parochie H.Kruis. Eénmaal per jaar een inspiratiedag met alle pastoraatsgroepen.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen de  geloofsgemeenschap van Maria Onbevlekt Ontvangen te Heeten

Bij de pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor:

GEMEENSCHAPSOPBOUW
 
Aanspreekpunt: Vacant

Redactie Kevertje:
 
Joke Alferink
Tel. 0572-381233
 
Secretariaat
Tel. 0572-381233 
 
Verspreiding Kevertje:
 
Joke Alferink
Tel. 0572-381233
 
Kinderen St. Bernadetteschool
Tel. 0572-381519
 
Contactpersoon voor St. Bernadetteschool
Tonnie Nijmeier
Tel. 0619021220
 
Kerkversiering:
 
Trees  Schoorlemmer
Tel. 0572-381637
 
Kerkschoonmaak:
 
Tonny Campmans
Tel. 0572-381405
 
Kerkhofonderhoud:
 
Harry Vulink
Tel. 0570-531788                     
 
Kerkradio
 
Herman Zennipman
Tel. 0572- 381457
 
Webmaster - beheerder website
 
Albert Rekveld
Tel. 0572-382507
Mob. 0616952439