Diaconie

De geloofsgemeenschap Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten  maakt deel uit van de parochie van het Heilig Kruis. De parochie van het Heilig Kruis heeft de beschikking over een pastoraal team, bestaande uit een aantal priesters en pastoraal werkers. Zij hebben de pastorale verantwoordelijkheid voor liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.

Bij de Pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor:
 
DIACONIE
 
Aanspreekpunt: Vacant
 
De DIACONIE kent de volgende werkgroepen:
 
LOURDESWERKGROEP
 
Angela Bosman
Tel. 0572-381679
 
Joke Alferink
Tel. 0572-381499
 
BROEDERMEESTER KEVELAER
 
Jan Mulder
Tel. 0572-381422
 
PAROCHIEELE CARITAS
 
Gerard Daggenvoorde 
Tel. 0572-382673
 
WERKGROEP VERLIEZEN VERWERKEN
 
Mieke van Gaal
Tel. 0572-381883
 
WERKGROEP HUISBEZOEK
 
Vacant
 
AMNESTY INTERNATIONAL
 
Vacant

DE ZONNEBLOEM
 
Marietje Zwijnenberg
Tel. 0572-381746
 
K.B.O. Katholieke Bond voor Ouderen
 
René Spitzen
Tel. 0572-381934