Pastoraat groep

Wat doet de pastoraat groep?

De pastoraat groep heeft twee hoofdaandachtspunten.

Ten eerste worden de contacten onderhouden met vrijwilligers en werkgroepen. De pastoraat groep is het eerste aanspreekpunt voor alle ideeën, vragen en problemen.

Ten tweede houdt de pastoraat groep zich bezig met beleid. Ze signaleert welke vragen er leven en wat er speelt in het dorp en doet voorstellen tot beleid. Deze brengt ze in gesprek met iedereen die erbij betrokken is. Daarnaast bespreekt het pastoraal team haar beleid met de pastoraat groep en wordt gezamenlijk bekeken hoe dat beleid hier in Heeten vorm kan krijgen.

De pastoraatgroep gaat over de inhoudelijke, pastorale kant.

De locatieraad beheert de financiën, het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie en houdt contact met de beheerder van de begraafplaats. Ook heeft ze regelmatig contact met het parochiebestuur van parochie Heilig Kruis.

De pastoraatgroep is onderverdeeld in taakvelden, die ook wel profielen genoemd worden. Elke maand vergadert de groep en komt het nieuws uit alle profielen aan de orde, zodat de pastoraatgroep overzicht heeft over het geheel van de geloofsgemeenschap en soms verbindingen kan leggen tussen groepen.

Heeft u goede ideeën,vooorstellen of vragen, klop dan gerust aan bij één van de profielhouders of bij de secretaris van de pastoraat groep!

Wie zijn de leden en welk profiel behartigen ze?
 
Pastoraatgroep:
 
Voorzitter: Vacant
 
Secretaris: Vacant
 
Catechese:
 
Roosmarie Salden
Nedersege 1, 8111 BP Heeten
tel.0572-382029
 
Diaconie:
 
Gerard Daggenvoorde
Stokvisweg 6, 8111 RS Heeten
tel. 0572-382673
 
Gemeenschapopbouw: Vacant
 
Liturgie:
 
Angela Nijenkamp
Zonnebergerdijk 9, 8111 ND Heeten
tel. 0572-382399