Lokatieoverleg

Locatieoverleg
 
De RK Kerk Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten is één van de 9 kerken in de parochie Heilig Kruis.
 
Het parochiebestuur van de parochie H. Kruis heeft besloten om in 2019 in de locaties over te gaan tot de instelling van een nieuwe bestuursvorm. De bestaande Locatieraad en Pastoraatgroep gaan samen verder als Locatieoverleg.
 
Het Locatieoverleg regelt de dagelijkse gang van zaken en heeft contact met alle werkgoepen, koren, kosters, vrijwilligers en iedereen die actief is in de locatie. Vanuit dit Locatieoverleg zijn er drie coördinatoren aangewezen voor de behartiging van Pastoraat, Budget/Financiën en Administratie, Gebouw en inventarisatie
 
In Heeten bestaat het Locatieoverleg uit de volgende personen
 
VOORZITSTER:
 
Agnes Kemper
Het Wormer 15, 8111 BK Heeten
Tel. 0572-382166
 
COÖRDINATOR BUDGET/FINANCIËN EN ADMINISTRATIE:
 
Francine de Vries
Heraver 15, 8111 BW Heeten
Tel. 0572-785206
 
COÖRDINATOR PASTRORAAT: 
 
Roosmarie Salden
Nedersege 1, 8111 BP Heeten
Tel. 0572-382029
 
COÖRDINATOR GEBOUWEN EN INVENTARIS:
 
Bart Salden
Nedersege 1, 8111 BP Heeten
Tel. 0572-382029
Mob. 0642299074
 
LID/PLANNING:
 
Angela Nijenkamp
Zonnebergerdijk 9, 8111 ND Heeten
Tel. 0572-382399