Parochiekroniek

Parochiekroniek

Vanaf het moment van de verzelfstandiging heeft de parochie Heeten diverse pastoors gekend, welke allen op hun eigen manier een stempel hebben gedrukt op de parochie.
Onderstaand in chronologische volgorde een beschrijving van de pastoors tot op heden.

 

1812 – 1844

 Bernardus Herfkens

(* 24-07-1779 te Zeddam, † 26-07-1844 te Heeten)

 

 • Eerste pastoor van Heeten.
 • Aanmerkelijke vergroting van de kerk in het   jaar 1835, en bouw toren.
 • Aanleg begraafplaats nabij de kerk in het jaar 1821.
 • Kerk voorzien van 14 kruiswegstaties in het jaar 1835.

 

 

 

 

 

 

 

1844 – 1853

Joannes Bosch

(* 06-03-1792 te Raalte, † 10-03-1853 te Heeten)

 

 • Pastoor schenkt preekstoel aan de kerk in 1853.
 • Pastoor Bosch heeft altaar in de kerk opnieuw laten schilderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1854 - 1889

 

  Antonius Tempelman

(* 27-05-1801 te Schalkhaar, † 07-11-1889 te Heeten)

 

 • Heeft op 10 maart 1854 ambt aanvaard. (Na overlijden pastoor Bosch is eerst een devisitor (plaatsvervanger) benoemd (eerwaarde heer Gerritsen) vanwege acties Aprilbeweging.
 • Pastoor Tempelman heeft Registrum Memoriale Parochio opgezet, waarin veel van de oudste geschiedenis van de parochie is opgetekend, o.a. namen van weldoeners met daarbij de voorwerpen die zij schonken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1889 – 1912

 

 Albertus Koopmans

(* 17-10-1839 te Tubbergen, † 29-09-1914 te Nieuwkuijk)

 

 • Bouwpastoor van onze huidige kerk, welke op 15 december 1892 werd geconsacreerd.
 • Herhaalde pogingen om een katholieke  kerk te bouwen in Wesepe zijn mislukt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1912 – 1926

 

 Johannes Bernardus Kleinegris

(* 07-10-1861 te Ulft, † 18-05-1926 te Heeten)

 

 • Benoemd op 27 september 1912, i.v.m. ziekte feitelijke benoeming ingegaan op 25 oktober 1912. In de tussentijd was kapelaan W.H.G. van Albach devisitor.
 • In zijn periode is er zeer veel aan het interieur gedaan: banken, altaar, preekstoel, communiebank, gebrandschilderd ramen, nieuwe vloer.
 • Ter gelegenheid van 40 jarig priesterjubileum op 15 augustus 1925 zijn door de parochianen drie klokken en een nieuw torenuurwerk geschonken.

 

 

 1926 – 1931

 

 

 Gerardus Voskuilen

(* 12-08-1876 te Leusden, † 27-08-1950 te Arnhem)

 

 • Bekend door zijn strengheid in geloof en zeden.
 • De openbare school (de voormalige Aloysiusschool) werd een katholieke lagere school.
 • Plannen zijn gemaakt om de kerk aanzienlijk uit te breiden met een extra beuk aan beide zijden. Deze plannen zijn nooit gerealiseerd.

.

 

 

 1931 – 1949

 Johannes Baptista de Graaff

(* 09-03-1880 te Kamerik, † 17-09-1949 te Heeten)

 

 • 25 jarig jubileum op 15 augustus 1931. Voor het geschenk van 500 gulden werden diverse kleine voorwerpen ten behoeve van de kerk gekocht.
 • In 1946 was hij 40 jaar priester, waarbij het cadeau bestond uit een gift van 8.000 gulden,wat is besteed aan herstel van het orgel.
 • In 1942 is ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de kerk een triduüm (driedaagse gebedsoefening) gehouden, verzorgd door de in Heeten geboren priesters G.J. Woertman, A. Wagemans, J. Aarnink en J. Geertman.
 • Bij het 50 jarig bestaan schonken de parochianen 4.400 gulden waarvoor later (na de oorlog) vijf gebrandschilderde ramen zijn gekocht.
 • In 1944 werden door de bezetters drie klokken gestolen voor omsmelting tot wapens. Door het afschieten van V1’s op Schoonheeten heeft de kerk (inclusief de toren als ook het orgel) veel oorlogsschade opgelopen. Doordat eind 1944 de kerk door oorlogsschade onbruikbaar werd, heeft een schuur bij de familie Hoogeslag tot maart 1946 als noodkerk gefungeerd. Het herstel van het kerkgebouw beliep ongeveer 25.000 gulden en herstel van het orgel ongeveer 1.800 gulden.
 • In 1948 is door pastoor de Graaff de  eerste steen gelegd van het voormalig  Annaklooster.

 1949 – 1965

 Gerhardus Engelen

(* 31-07-1889 te Hamersveld, † 21-01-1968 te Heeten)

 

 • In die tijd is veel energie gestoken in de scholen. Op 4 november 1949 kon mede door de komst van de zusters van Maria en Jozef van de Choorstraat uit Den Bosch de meisjesschool worden ingezegend. In 1951 kwamen zowel de kleuterschool als de VGLO-school tot stand.
 • In 1959 werd het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Engelen gevierd.
 • Tijdens pastoraat van pastoor Engelen was Th.v.d. Cotelet kapelaan van 1949 tot 1952. Deze geestelijke was beroemd om zijn Redenaarstalent.

 1965 – 1979

 Karel L.J. van Hoesel

(* 27-09-1914 te Apeldoorn † 07-04-2010 te Musselkanaal)

 

 • Begin 1970 kwam de parochieraad tot stand. Verder is in 1965 het armbestuur omgezet in een parochiële charitas, en in 1966 zijn het school- en kerkbestuur van elkaar ontkoppeld.
 • In 1966 in het parochieblad ’t Kevertje opgericht.
 • De wijzigingen in de liturgie vroegen om aanpassing van het kerkinterieur. In 1965 werd het huidige offeraltaar aangeschaft. Met de restauratie in 1971 kreeg de kerk aan de binnenzijde een geheel ander aanzien.
 • In 1968 is de huidige pastorie gebouwd, waarbij de oude (het huidige Trefpunt) werd overgedragen aan de stichting Buurthuis Heeten.

 1979 – 1986

 Theo A. Balster

(* 19-01-1935 te Klarenbeek † 01-11-2020 te Heeten)

 

 • Veel aandacht is besteed aan de diverse werkgroepen in de parochie.
 • De parochiële bestuursvorm is gewijzigd naar de huidige, waarbij de inspraak van werken beleidsgroepen een grotere rol is gaan spelen bij de besluitvorming door het Parochiebestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1987 – 1994

 Wim J. de Kleine

(* 15-04-1929 te IJsselmuiden, † 15-10-1995 te Heeten)

 

 • In 1987 is een groots restauratieplan opgesteld voor de buitenzijde van de kerk. Daarvan zijn in 1988 fase 1 (kapconstructie) en in 1990 fase 2 (vernieuwing leibedekking toren) gerealiseerd. In 1992 kwam fase 3 (vernieuwing leibedekking dak en reparatie dakgoten).
 • Veel aandacht is besteed aan interieur van de kerk: opknappen doopvont, restaureren en schilderen van de beelden, verplaatsing zangkoor naar de rechter zijbeuk in 1991. In 1992 kreeg de doopkapel haar oorspronkelijke functie terug, en tegelijkertijd werd van de vroegere Antoniuskapel een gedachteniskapel gemaakt.
 • In 1990 is op het kerkhof het colombarium  tot stand gekomen.

 

 1995 – 2000

  Fred G.C.M. Hogenelst

(* 25-12-1961 te Dieren)

 

 • Is begin 1995 eerst als diaken benoemd, en op 29 april 1995 te Utrecht tot priester gewijd.
 • Veel aandacht is besteed aan de jongeren in relatie tot de kerk. Als voorbeeld is de Megaadvents-experiënce opgezet.
 • In deze periode is het restauratieplan verder uitgevoerd. Belangrijk onderdeel daarvan was het opnieuw schilderen van de binnenzijde waardoor het interieur een geheel ander aanzien kreeg.
 • Ook het grote orgel is grondig gerestaureerd en voorzien van een nieuw front.
 • Voor deze restauratie-activiteiten is in 1997 een forse wervingsactie onder de Heetense bevolking opgezet, en bepaald niet zonder resultaat.

 2001 – 2007

 Ben J.M. Wolters

(* 24-06-1942 te Lichtenvoorde)

 

 • In 2002 is pastor H. Wiggers vertrokken, een invulling van de vacature is nadien niet gevonden.
 • Begin 2004 overleed pastoor A. Rademaker (pastoor van Nieuw Heeten) waardoor de werkdruk van pastoor Wolters fors is toegenomen (mede vanwege vacature pastoraal werker).
 • In 2004 is het parochiekerkhof deels geruimd en volledig opnieuw ingericht.
 • In 2004/2005 zijn grote stappen gezet m.b.t. oprichting van een  samenwerkings-verband met de buurtparochies Broekland, Haarle, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte.
 • In het najaar van 2005 heeft de parochie een eigen website opgezet.
 • In het najaar van 2007 is bij de kerk een Mariagrot gebouwd en ingezegend, t.g.v. de 65e verjaardag van de pastoor.