Historie

De geschiedenis van de lokatie Heeten…

 

            Op deze webpagina vindt u informatie over het ontstaan van de parochie
            Heeten, met beschrijving van alle pastores die zich in de loop der tijden
            dienstbaar hebben gemaakt voor onze parochie. Onlosmakelijk met de
            parochie verbonden is onze monumentale kerk, welke een gezichtsbe-
            palende rol vervult voor Heeten. Over de bouw en restauratie/onderhoud
            van de kerk is dan ook nadere informatie te vinden op deze pagina.