Locatieraad

De locatieraad

De locatieraad draagt zorg voor alle zaken die maken hebben met beheer en financiën binnen de geloofsgemeenschap.               
Zij bestuurt in samenspraak met de pastoraatsgroep en het bestuur van de parochie Heilig Kruis de geloofsgemeenschap.          
Op dit moment heeft onze geloofgemeenschap geen locatieraad.

 

leden locatieraad: 

voorzitter:

dhr. Jan Schoot Uiterkamp

secretaris:
dhr. Willy Kemper

penningmeesterschap:
mw. Ineke Geuijen- van 't Erve
mw. Bianca Kemper-Kortstee