Koren

De koren:

Onze geloofsgemeenschap heeft drie koren; een dames- en herenkoor, het koor Rhythm of Faith en kinderkoor Onderweg.

Het dames- en herenkoor: Al vele jaren hebben we in onze geloofsgemeenschap een dames- en herenkoor. Al vanaf het begin van de kerk in Haarle is er een herenkoor, de dames kwamen daar in 1970 bij. Momenteel telt het koor ongeveer 40 leden. Zij verzorgen de zang tijdens de weekendvieringen, maar ook bij een avondwake, uitvaart en jubileum verzorgen zij de zang. Daarnaast verzorgen zij vieringen in verzorgingscentra. Zij hebben een vaste dirigente/organiste. Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest worden jubilerende koorleden gehuldigd.De repetities zijn op maandagavond. Voor het dameskoor van 19.30 tot ± 20.45 uur en het herenkoor van 20.10 tot 21.30 uur.

Rhythm of Faith: In 1998 is het koor opgericht onder de naam Sound of Music. Het was toen vooral een jongerenkoor. In de loop der jaren zijn steeds meer volwassenen lid geworden van het koor. In 2001 heeft het koor de naam Rhythm of Faith gekregen. Het koor verzorgt eens per maand een viering. Het is vaak een themaviering, die door enkele leden van het koor in elkaar wordt gezet. Dit doen zij in overleg met de dirigent en de voorganger. Het koor wordt begeleid door een pianist en een drummer. De repetities zijn op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.

 

Kinderkoor Onderweg: De kinderen van het kinderenkoor zijn in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar. Zij zingen tijdens de gezinsvieringen in de kerk. De repetities zijn op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De liederen voor de gezinsvieringen worden door de dirigent aangedragen.