Liturgie

Gezinsvieringen

De werkgroep gezinsviering zet vieringen in elkaar en richt zich daarbij speciaal op de kinderen in de basisschoolleeftijd. Het zijn ongeveer acht vieringen per jaar, waaronder Kerst en Pasen. Bij de meeste viering is een bepaalde groep van de basisschool betrokken. Tijdens de vieringen wordt er door het kinderkoor “Onderweg” gezongen.Bij het maken van de vieringen vindt er overleg plaats met de voorganger, de dirigent van het kinderkoor en met de leerkracht van de groep die betrokken is bij de viering.