Contact

Het secretariaat

Het secretariaat is gehuisvest aan de Kerkweg ( naast het kerkzaaltje). Het postadres is Kerkweg 1, 7448 AC Haarle tel: 0548 595206 email:haarle@parochieheiligkruis.nl Het secretariaat is ’s maandags geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur. Hier kunt u terecht voor het opgeven van intenties e.d.

Pastoraal bezoek:

Wilt u bezoek van een pastoraal werk(st)er of priester, dan kunt u dit doorgeven op het secretariaat.Zij zullen de desbetreffende persoon op de hoogte brengen. Klik HIER voor meer informatie

Kerkradio:

Onze lokatie heeft een eigen voorziening voor kerkradio, waarmee u vanuit huis via een draadloze ontvanger de vieringen in onze kerk kunt beluisteren.      
Voor aanvraag en bij storingen kunt u contact opnemen met
Gé Knobben, Kerkweg 2 tel: 595612

Uitvaarten parochie H. Kruis:

Als u een pastor zoekt voor een uitvaart, dan verzoeken wij u IN ALLE GEVALLEN contact op te nemen
met de bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving van de parochie Heilig Kruis.
BEREIKBAARHEIDSDIENST PAROCHIE HEILIG KRUIS: 06-539 64 140