Catechese

Dopen

Ouders die overwegen hun kind te laten dopen, worden verzocht een geboortekaartje te sturen naar de pastorie. Deze worden doorgegeven aan de werkgroep doopvoorbereiding. Namens de locatie neemt deze werkgroep contact met u op en nodigt u uit voor een voorbereidingsavond. We dopen in onze locatie gemeenschappelijk (2 of 3 kinderen gezamenlijk in een viering) en elke viering heeft een eigen voorbereidingsavond.

 

 

 

 

 

De Eerste H. Communie

In onze geloofsgemeenschap is een werkgroep die helpt bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie. De kinderen die de Eerste H. Communie doen, worden op school aan de hand van een werkboek voorbereid door de pastor maar vooral door de leerkracht van de groep. Veel opdrachten gebeuren thuis samen met de ouders. Ook de kinderen in de klas, die geen Eerste Communie doen, werken op school aan het werkboek.

Voor de start vindt er een informatieavond plaats op school. Tijdens die avond worden ouders gevraagd mee te werken aan de presentatieviering, de viering Eerste H. Communie en de versieringen daaromheen. De pastor is bij de meeste bijeenkomsten aanwezig. Er zijn ongeveer drie bijeenkomsten.

Ook kinderen die op een school buiten Haarle zitten, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie. De ouders van deze kinderen moeten zelf het initiatief nemen hun kind aanmelden via school.

 

Heilig Vormsel

De werkgroep helpt bij het voorbereiden van de kinderen van groep 8 en hun ouders op het H. Vormsel. De kinderen worden aan de hand van een projectmap op school voorbereid door de pastor en de leerkracht van de groep. Ook de kinderen in de klas, die geen H. Vormsel doen, werken op school aan het project. Een aantal opdrachten uit de projectmap gebeuren thuis samen met de ouders.

Voor de start vindt er een informatieavond plaats op school, waar het project wordt toegelicht. Tijdens die avond wordt het project toegelicht en worden ouders gevraagd mee te helpen bij verschillende activiteiten, zoals het maken van versieringen. De werk-groep zorgt verder voor de samenstelling van de Vormselviering. Alles gaat in goed overleg met de leerkracht van groep 8.