Begraafplaats

Begraafplaats

Na de fusie van de acht verschillende parochies tot één parochie Heilig Kruis in 2010 is een aparte kerkelijke instelling RK Begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis opgericht waarin alle kerkelijke begraafplaatsen van de nieuwe parochie zijn samengebracht.
In april 2010 heeft de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Eijk per decreet goedkeuring aan de statuten van de instelling verleend en de kerkelijke instelling “R.-K. begraafplaatsen Parochie Heilig Kruis” op 1 januari 2010 is opgericht voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen behorende bij de Parochie Heilig Kruis.
Het bestuur van deze instelling wordt gevormd door vertegenwoordigers van iedere begraafplaats. Gerard Albers, tevens lid van de locatieraad, is de vertegenwoordiger in dit bestuur voor Haarle.
Het bestuur heeft in 2010 hard gewerkt aan nieuwe gezamenlijke kerkhofreglementen.
In januari 2011 is het nieuwe reglement door de juridische medewerkers van het Aartsbisdom goedgekeurd en daarmee de oude reglementen vervangen door de nieuwe. Grote wijzigingen hebben zich niet voorgedaan, begraven kan onder min of meer dezelfde voorwaarden als beschreven in de oude reglementen van de begraafplaats in Haarle.
Voor diegenen onder u die een exemplaar van de reglementen in bezit willen hebben zijn ze af te halen op het secretariaat wanneer deze geopend is of bij Theo Brandwagt ( tel. 0548 595516), de beheerder van de begraafplaats.
Bij vragen over het reglement kunt u zich wenden tot Gerard Albers (tel. 0548-595363).
 


De vrijwilligers van onze begraafplaats.

 

Kerkhofreglement:
Klik HIER voor het reglement.

 

Bijlage reglement:
Klik HIER voor de bijlage
In deze bijlage leest u de Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen die van toepassing zijn voor de begraafplaats van de Locatie H. Sebastianus te Haarle.

 

Tarieven:
Klik HIER voor de tarieven die gelden voor 2020