Gemeenschapsopbouw

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Het doel van de werkgroep Gemeenschapsopbouw is:

het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten  voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap.

De taak van de leden van de werkgroep Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook verzorgen zij de communicatie naar vrijwilligers van werkgroepen, en naar de leden van onze geloofsgemeenschap.

 

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen de geloofsgemeenschap.

 

Werkgroep Communicatie

De taak van deze werkgroep is het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende werkgroepen en de parochianen en tussen parochianen onderling.

Taken

 • Het contact houden met de contactpersonen van de werkgroepen;
 • Het stimuleren van het gebruik van Samen Verder en de website voor het contact van werkgroepen met parochianen;
 • Het in kaart brengen van de activiteiten van de (werk)groepen;
 • Het opzetten van een goede registratie van de vrijwilligers en van eventuele mutaties;
 • Het formuleren en uitvoeren van vrijwilligersbeleid.

 

Redactie Samen Verder

Samen Verder is het clusterblad van de Katholieke geloofsgemeenschap Raalte

 • Samen Verder wordt uitgegeven ter bevordering van:
  Het gevoel van verbondenheid van de katholieke gelovigen in de geloofsgemeenschap;
 • Het gevoel van verbondenheid van de gelovigen;
 • Het deelnemen aan algemene en/of groepsgerichte geloofsuitingen in brede zin;
 • Informatieverstrekking betreffende de geloofsgemeenschap;
 • Informatieverstrekking betreffende de werkgroepen;
 • Informatieverstrekking betreffende de wereldkerk;
 • Algemene informatie kerk/clustergerelateerde groepen, instanties e.d.

 

Samen Verder Verspreiding

Doel is het coördineren van de bezorging van Samen Verder.
Op de vrijdag van bezorging komt de groep bij elkaar voor het uittellen.
Er is contact met het parochiesecretariaat, dat de wijzigingen van het adressenbestand aanlevert. Daarnaast is er overleg met betrokkenen over de bijlagen die meegeleverd worden zoals bijvoorbeeld de vastenzakjes.

taken

 • Het werven van bezorgers van Samen Verder;
 • Het in overleg met de bezorger vaststellen van de route en het uittellen van Samen Verder per bezorger/wijk;
 • Bijhouden wijkadressen

 

Werkgroep Kerkradio

De taak van deze werkgroep is op verzoek van parochianen een ontvanger voor de kerkradio bezorgen.
De werkgroep bestaat uit 2 personen, die geheel zelfstandig werken onder verantwoordelijkheid van de coördinatieraad.

taken

 • Ervoor zorg dragen dat een gelovige de vieringen in de kerk thuis kan ontvangen;
 • Het verzorgen van de financiële afwikkeling;
 • Het op peil houden van de kwaliteit van de verbindingen.