Overledenen

Op 25 oktober 2019 is mevrouw Ria (Henrica Johanna Maria) Logtenberg-Hiethaar op 70 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Geert Logtenberg. Zij woonde van der Wijckstraat 69, 8101 EH Raalte.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 13 oktober 2019 is de heer Harrie (Hermanus Johannes Evarietus) Kloosterman op 79 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Annie Kloosterman-Kleverkamp. Hij woonde Broeklanderdijk 20, 8102 PB Raalte.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 06 oktober 2019 is de heer Bertus Assen op 80 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Graddy Maas. Hij woonde Kastanjelaan 15, 8102 JE Raalte.

Bertus werd in Coevorden geboren in een gezin van 11 kinderen. Zijn ouders hadden een boerderij en iedereen moest meehelpen .De liefde voor paarden heeft hij van zijn vader die naast boer ook paardenhandelaar was. Als jongen ging hij altijd mee naar de paardenmarkten. Zijn oudste broer nam de boerderij over en Bertus ging een baan zoeken en vond die  als keurmeester.  In 1967 trouwde Bertus met Graddy Maas en gingen zij in Kampen wonen. Daar werden ook hun 2 dochters geboren.  Na 5,5 jaar zijn ze naar de Kastanjelaan in Raalte verhuisd. Hij werd lid van het herenkoor van de Pauluskerk waar hij 42 jaar met veel plezier heeft gezongen. Heel wat jaren heeft hij ook in het bestuur van de vogelvereniging gezeten. Hij was graag buiten bezig met plantjes en stekjes. Bertus was gek en trots op zijn kleinkinderen en zij op hem. De laatste jaren ging het met zijn gezondheid wat minder. Het ging snel achteruit en zondag 6 oktober is hij rustig ingeslapen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 03 oktober 2019 is mevrouw Annie (Anna Maria) Ruiter-Huis in 't Veld op 91 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Bernardus Laurentius Ruiter. Zij woonde Landrechtweg 26, 8103 RB Raalte.

Annie werd geboren in Lettele op boerderij Dolderman.  Al vroeg verloor ze beide ouders, eerst haar moeder en 6 jaar later haar vader. Ze was toen nog maar 10 jaar. Mede hierdoor ontstond een hechte band tussen de 3 broers en 6 zussen. Vooral zichtbaar was de band met haar zus Diny. Na de lagere school ging Annie thuis helpen op de boerderij.  Ze pakte alles aan zowel binnen als buitenshuis.  Annie ging helpen in de gezinnen van haar zussen en broers als daar weer  een kindje geboren werd. Ze ging er ook oppassen samen met zus Diny.  Regelmatig ging ze naar Kevelaer en ook een keer naar Lourdes. In 1967 trouwde ze met Bernard Ruiter die ze had leren kennen tijdens het dansen. Ruim 40 jaar hebben ze in Raalte gewoond. Samen met Bernard ging ze werken bij Bosgoed en maakte ze mooie reizen. Annie zong ook in het koor bij de Pauluskerk .Op donderdag 26 september heeft Annie de ziekenzalving ontvangen en een week later is ze rustig ingeslapen.    

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 24 september 2019 is de heer Gerard Bloemenkamp op 83 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Gerda Haverkamp. Hij woonde Ware 1, 8101 JA Raalte.

Hij werd geboren in Lettele en groeide daar op als oudste in een gezin van 5 kinderen.  Na het volgen van de lagere en middelbare landbouw school moest hij in dienst. In deze tijd ontmoette hij Gerda.  Zij traden op 30 september 1966 in het huwelijk. Gerard ging werken bij het boekhoudbureau  ABTB in Raalte, later de GIBO groep. Hij werkte daar 33 jaar met veel plezier. De laatste 10 jaar was hij daar kantoorleider. Gerard en Gerda gingen in Raalte wonen in Westdorp en werden de trotse ouders van 3 kinderen.  Naast zijn werk en gezinsleven deed Gerard veel voor verenigingen.  Zo was hij penningmeester bij de volleybal- en tennisvereniging.  Daarnaast was hij eveneens heel wat jaren penningmeester bij cultureel centrum “de Joetse” en zat hij in de raad van toezicht van woningbouwvereniging Beter Wonen. De laatste 20 jaar was hij actief bij biljartclub BC ’90 in Raalte . Hij organiseerde daar met veel passie de senioren competitie. Hij is in april 2019 benoemd tot erelid van deze club. Samen met Gerda  genoot hij wekelijks van het bridgen bij de Bridge Liga Salland. Gerard sportte graag en heeft met zijn echtgenote, vrienden en familieleden vele fietstochten gemaakt. Zo probeerde hij lichaam en geest gezond te houden. Deze instelling heeft hem geholpen om goed te herstellen van een aantal grote operaties. Helaas werd vorig jaar maagkanker ontdekt. Deze ziekte heeft hij helaas niet kunnen overwinnen. Hij is in het bijzijn van zijn gezin overleden. Onze lieve man, vader en opa  blijft voor altijd in ons hart.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 02 september 2019 is mevrouw José Jansen-Marsman op 62 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met Wim Jansen. Zij woonde Hogeweg 15, 8131 Rj Wijhe.

Zij groeide op aan de Westdorplaan, als middelste in een gezin van vijf dochters. Ze hadden het fijn samen. José was altijd vrolijk, opgewekt en behulpzaam. Na haar schoolperiode koos zij voor het beroep van verzorgende en ging werken op het “Weijtendael” in Wijhe. In 1972 zag Wim Jansen haar voorbij fietsen toen hij zijn werk deed bij de benzinepomp. Dat leidde tot een nadere kennismaking, daarna tot verkering en uiteindelijk in 1979 tot een huwelijk. Ze gingen wonen in het huis van Wim zijn ouders en bouwden er in hun eerste huwelijksjaar een nieuwe woning voor. José en Wim waren daar gelukkig samen.

Ze kregen twee kinderen, Marco en Monique, die hun leven verrijkten. Ze hadden samen een fijne tijd, José was thuis en zorgde voor de kinderen en Wim, voor het huishouden en voor de groenten- en bloementuin. Het gezin genoot van vakanties in binnen- en buitenland, vaak ook samen met familieleden. 

Toen de kinderen de zorg van José niet meer nodig hadden ging zij weer werken in “de Zorg”, op Swaenewoerd en later bij “Mien Zorg”. Ze deed het met veel plezier en het werk gaf haar veel voldoening. In 2017 werd José ziek. Dat was schrikken, maar ze begon moedig en positief aan de behandelingen en kuren, die haar hopelijk zouden genezen. In juni 2019 leek dat het geval te zijn, maar helaas kwam de ziekte snel weer terug en liet zich toen niet meer stoppen. Op 2 september overleed zij thuis, temidden van haar geliefden. In de herinneringsviering op 6 september zijn veel dankbare en warme herinneringen naar voren gehaald door Wim en de zussen; dochter Monique zong voor haar, begeleid door vriend Bas en zoon Marco prees zijn moeder om haar goede zorgen. José blijft voortleven in de harten van hen die haar blijven herinneren. Dat zij ruste in vrede.

 Dat zij moge rusten in vrede.

Op 27 juli 2019 is mevrouw Rens (Emerentiana Francisca Josepha) Stoop-Talsma op 89 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Joop Stoop. Zij woonde Iepensingel 37, 8102 XZ Raalte.

Rens Stoop werd geboren in een groot katholiek gezin in Arnhem. Het oorlogsgeweld van de Slag om Arnhem en de evacuatie hebben haar sterk getekend. Ze trouwde met Joop Stoop. Samen kregen ze 8 kinderen. Rens was gelukkig in het huis aan de Iepensingel waar het gezin in 1969 kwam te wonen. Haar wens om daar ook te mogen sterven is in vervulling gegaan. Door de drukke baan van haar man als directeur van de Horizon kwam de opvoeding van 8 kinderen voor het grootste deel bij haar te liggen. Dat was soms een zware taak. Toch vond ze ook tijd om buitenshuis actief te zijn. Ze zong 25 jaar lang bij het zangkoor tot haar achteruitgaand gehoor dat niet meer toeliet. Ze deed de moedermavo en leerde Engels. Toen Joop met de VUT ging, was er eindelijk tijd om meer samen te doen: samen fietsen, met de caravan op pad en tijd voor de kleinkinderen. Helaas overleed Joop al in 1994. Ook nu wist ze na deze grote teleurstelling het leven weer op te pakken. Zo ging ze schilderles nemen. Ze bleek er talent voor te hebben. Met grote belangstelling volgde ze het leven van haar kinderen kleinkinderen. Daarbij had ze een open mind. Ze stond open voor de verschillende wijzen waarop mensen in het leven staan. Ook in de buurt was ze graag gezien en had met veel mensen. Daarbij maakte het niet uit wat hun achtergrond of cultuur was. De laatste 15 jaar liet haar gezondheid haar steeds meer in de steek. Maar telkens krabbelde ze er ook weer bovenop. Ze genoot intens van bezoeken van familie en vrienden. Prachtig vond ze het als ze opgehaald werd om samen ergens naar toe te gaan. Haar gehoor liet haar helemaal in de steek. Met een kladblok erbij bleef ze toch communiceren. Sterk was haar geloofsvertrouwen dat ze weer verenigd zou worden met Joop en anderen die haar in de dood zijn voorgegaan. In haar vertrouwde Pauluskerk hebben we afscheid van haar genomen. Daarna is ze op de begraafplaats Pleegste bij haar man Joop te rusten gelegd.

Dat zij moge rusten in vrede.