Historie

In1959 zijn er plannen om Raalte dorp met een nieuwe wijk uit te breiden. Bij die plannen werd direct grond gereserveerd voor een school en een kerk. De school kwam er al heel snel en kreeg de naam Paulusschool. De pastoor van de Kruisverheffing, toen voorzitter van het schoolbestuur, dacht daarbij misschien wel aan Paulus-buiten-de-muren, want de school èn de grond voor de kerk lagen toen net buiten de kom van Raalte.

In 1963 werd door het bisdom een bouwpastoor benoemd, pastoor G.B.Spanjer, om in Raalte de nieuwe kerk te bouwen. Deze pastoor vond de heilige Paulus een prima patroonheilige voor de kerk. Vandaar de naam Pauluskerk. Een bouwpastoor moest in die tijd nog zelf heel wat geld bij elkaar bedelen’ om alles rond te krijgen. In 1966 was het gebouw klaar en  werd de kerk geconsacreerd.

Het gebouw is echt een gebouw uit de jaren zestig. Het architectenbureau Sluymer uit Enschede ontwierp het gebouw. Vooral eenvoudig, maar zeer geschikt voor de vernieuwingen van na het Tweede Vaticaans concilie. Het kerkgebouw moet een ontmoetingsplaats zijn om samen liturgie te vieren.Het altaar staat midden in de ruimte met daarbovel een lichtkoepel, waardoor het altaar nog meer centraal lijkt. De koren staan niet meer te zingen vanaf een ‘zolder’, maar vlak achter het altaar, waardoor ze meer betrokken worden bij de liturgie, maar waardoor ook de gemeenschap meer uitgenodigd wordt om mee te zingen. Bij een kerk hoort een toren, vonden vele parochianen. Dus werd er een aktie op touw gezet om op allerlei manieren geld te verzamelen. En de toren kwam er, met maar liefst vier klokken! De pastorie werd aan de kerk gebouwd, zodat ook de pastoor een eigen onderkomen had.

In de loop der jaren is de doopkapel verfraaid. Een schidering achter de doopvont en een rol waarop de namen van dopelingen staan geschreven. Er hangen ‘waterdruppels’ met de namen van dopelingen van één jaar. Maria heeft een mooie ruimte gekregen, waardoor mensen even in stilte daar kunnen vertoeven. En ook is er een hoek gecreëerd om een gedachteniskapel te maken. Daar worden de kruisjes gehangen met de namen van overleden parochianen. De Mariakapel kan met behulp van gordijnen nu ook dienst doen als rouwkapel. Na de uitvaart kan deze demontabele rouwkapel weer Mariakapel worden.

40 jaar Paulusparochie

In 2006 bestond de Paulusparochie 40 jaar. Dat is door het jaar heen gevierd met verschillende activiteiten.