Geloofsgemeenschap Raalte

Informatie over de Geloofsgemeenschap Raalte.

Links in het menu vindt u algemene onderwerpen van de geloofsgemeenschap Raalte met daaronder de specifieke informatie van en voor de H. Kruisverheffing en de H. Paulus.

 

Van de coördinatiegroep.

Na het fusieweekend van Christus Koning zijn we dan officieel van start gegaan. We gaan samen verder als één locatie met twee prachtige kerken, en als de coördinatiegroep van de r.k. Geloofsgemeenschap in Raalte.
Wij noemen ons voortaan zo, omdat we niet alleen een locatieraad zijn. We zijn eigenlijk een locatieraad en pastoraatsgroep ineen. Onze voornaamste taken zijn het coördineren van een aantal zaken rondom financiën, gebouwen en secretariaat.

Ook coördineren we de pastorale taken zoals: catechese, gemeenschapsopbouw, diaconie en liturgie.
We oriënteren ons nog op de manier hoe we die aansturing willen gaan uitvoeren.

Er is al een liturgische commissie in het leven geroepen die op dit moment de planning van de koren doet van beide locaties. Op 16 januari zullen we ook aanwezig zijn bij het liturgisch overleg van parochie Heilig Kruis.
We zullen kennismaken met de woordvoerders met de post “liturgie” van de andere locaties van de parochie. We kunnen bekijken wat we als parochie gezamenlijk op kunnen pakken en welke dingen we nog per locatie gaan doen.
Wellicht kunnen we ook inspiratie opdoen bij de parochie van de H. Lebuïnus, die al verder zijn in dit traject en al enige ervaring hebben opgedaan.

We kijken terug naar de afgelopen periode waarin er drie geslaagde momenten waren rondom de fusie.

De vrijdagochtend met het overbrengen van het licht van de beide kerken naar de katholieke basisscholen in Raalte, de zaterdagavond in de Pauluskerk met de koren In Between en Viva Voce en tenslotte de zondagochtend viering in de basiliek m.m.v. het gemengd koor van de Kruisverheffing en het gemengd koor van de Pauluskerk. Het was fijn dat er vele parochianen aanwezig waren.

Het was fijn om dit samen te vieren. Ook hebben we kennisgemaakt met pastoor Ronald Cornelissen. Hij is bij de laatste vergadering van de coördinatiegroep aanwezig geweest. De samenwerking verloopt prima. Er is een fijne sfeer en iedereen heeft een positieve instelling.

We kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin we misschien afstand moeten doen van oude denkpatronen, dat we moeten accepteren dat dingen anders kunnen gaan voortaan. We zullen soms nieuwe paden moeten bewandelen om op onze bestemming te komen, maar
we hebben vertrouwen in elkaar en in onze nieuwe geloofsgemeenschap.

Het zal lastig zijn, omdat nog niet alle plekken in de coördinatiegroep zijn ingevuld, maar wie weet komen we op onze zoektocht de juiste mensen tegen.


We wensen en ieder een heel mooi jaar toe waarin we samen verder gaan om van onze geloofsgemeenschap wat moois te maken. “Geniet, inspireer, geef en bewonder.. dan wordt 2018 vast heel bijzonder!”

Ter afsluiting een gedachte die uitgesproken is tijdens de fusieviering in de Pauluskerk:
“Wij”
Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op en houden van, wie dan wel?
Als wij niet meer proberen om van fouten te leren, als wij het getij niet keren, wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet, wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet, wie dan wel?
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen voor een kans op betere dagen, wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?
Als wij niet meer komen met een plan, wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen voor de kinderen van morgen, wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen waar zij in kunnen springen, wie dan wel?

Klik hieronder voor informatie over de 2 locaties van de Geloofsgemeenschap Raalte

H. Kruisverheffing

H. Paulus