Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep van de Heilige Marcellinus wordt 8 oktober 2011 gepresenteerd en staat nu in het middelpunt van onze geloofsgemeenschap.

De functie van de pastoraatsgroep is om mensen in de geloofsgemeenschap, vanuit het evangelie, te inspireren en het pastoraat in de geloofsgemeenschap voort te zetten. Ook aan nieuwe ontwikkelingen wordt daarbij aandacht geschonken.

De pastoraatsgroep streeft ernaar een open en gemakkelijk te benaderen groep te zijn. Dit proberen wij te bereiken door:

  • respect te hebben voor ieders mening;
  • zorg te hebben voor alle groeperingen binnen onze geloofsgemeenschap;
  • een open oog en oor te hebben voor de ontwikkelingen in ons dorp;
  • extra aandacht voor de belevingswereld van jongeren en hun vragen te laten doorklinken in onze geloofsgemeenschap;
  • intensieve samenwerking met het pastorale team, de vele vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap, maar ook samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

In het werk van de pastoraatsgroep ligt de nadruk op de coördinatie van de pastorale activiteiten van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

De pastoraatsgroep verzamelt de vele pastorale vragen en begeleidt en ondersteunt de vele werkgroepen. De groep staat open voor vragen en initiatieven die uit de gemeenschap komen en is het aanspreekpunt van de lokale gemeenschap.

De pastoraatsgroep kent vier profielen: liturgie; catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de H. Marcellinus een levendige en liefdevolle gemeenschap is, waarin een ieder zich thuis voelt.

De pastoraatsgroep van de Heilige Marcellinus bestaat uit de volgende leden:

  • Profiel Catechese                              : mevrouw Corrie Hondshorst en mevrouw Angela Hoppen
  • Profiel Diaconie                                 : de heer Leo Kerkvliet en de heer Gerard Korterik
  • Profiel Gemeenschapsopbouw      : de heer Frans Duteweert
  • Profiel Liturgie                                   : de heer Wim de Haan en mevrouw Janet Ulderink